Beatrixschool start project rond culturen

Geachte redactie,

Schrijft de school aan wie het maar horen en zien wil:

De komende weken gaan wij ons op de Beatrixschool bezig houden met een project over “culturen”. We gaan werken aan de volgende doelen:
– Middels dit project willen we de saamhorigheid tussen kinderen en tussen de verschillende groepen en de onderbouw – middenbouw – bovenbouw verbeteren en optimaliseren
– We willen ons aan de buurt laten zien als een school die op een leuke, uitdagende en verantwoordelijke manier bezig is met onderwijs
– We willen kinderen begrip voor en inzicht in hun eigen cultuur aanleren en de cultuur van anderen.
– We willen ouders betrekken bij- en invulling laten geven aan de vakken die op school worden gegeven.
Op dinsdag 29 maart willen we dit project graag opstarten met een opening op het schoolplein. Deze opening begint om 13:30 uur en zal duren tot ongeveer 14:15 uur. In deze opening komen verschillen binnen culturen aan bod d.m.v. dans. Er zal een optreden zijn van een buikdanseres en daarna zal er een volkdans worden opgevoerd door een dansgroep uit Nederland. De groepen binnen de school hebben allemaal een werelddeel toebedeeld gekregen. Uit ieder werelddeel is een land gekozen waar de groep zich voor een groot deel mee bezig gaat houden. Alle werelddelen en landen worden gepresenteerd door de kinderen . Zo weten alle kinderen, maar ook alle ouders waar aan gewerkt gaat worden. Natuurlijk komen andere landen binnen de lessen ook aan bod.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de opening kom dan gerust even aanlopen. We hopen op mooi weer zodat alles op het schoolplein kan worden uitgevoerd, bij regen maken we gebruik van de gymzaal, direct naast de school.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze gerust aan ons stellen via 010 – 4802816

Namens de projectcommissie

Theo Bosgieter
De Beatrixschool
Krabbendijkestraat 240
3086 LW Rotterdam

De foto is van een aantal jaren geleden. De Beatrixschool liet toen zien welke culturen er via de ouderkamer binnen de school actief zijn.