Mooi slotfeest van de zoektocht naar de Ziel van Pendrecht

Tjark gelooft in de wijk en Tjark’s zoektocht naar de ZIEL van Pendrecht ging op 24 februari in Restaurant Zuiderkroon van start. Daar kreeg hij de attributen voor zijn pelgrimage.
Dat Tjark Jansen in de wijk gelooft hoeft nauwelijks een betoog. Hij woont al 15 jaar in de wijk. Dat begon in een koophuis in de Stavenissestraat en hij kocht een ruimere woning vanwege gezinsuitbreiding in de Melissantstraat in het succesvolle project Zuiderdiep. Maar bovenal zijn Ann en Tjark stuwende leden van de Volle Evangelie Gemeente het Zout der Aarde. Toen de kunst aan project Zuiderdiep, Raamvertellingen, werd opgeleverd verwelkomde hij minister Eberhard van der Laan en stak staande op ‘zeepkist’ zijn overtuiging niet onder stoelen of banken. Blij met zijn woning, blij met de raamvertellingen maar ook blij met zijn levensbeschouwing. Het nieuwsbericht op de website van Vitaal Pendrecht sprak van een hagepreek van Tjark. Het item is ook terug te vinden op de website van de Volle Evangeliegemeente Zout der Aarde.
Tjark zei veel culturen en geloven in de wijk te zien. In de maand maart 2011. De maand waarin vrouwendag (8 maart) viel, Holi Paghwa was op zondag 20 maart en de dag van de anti-discriminatie (21 maart) vond plaats. Op 21 maart viel ook Naw Roz het nieuwejaar van de Afghanen en andere volkeren rond Afghanisatn. Een mooie maand om elkaar te vertellen waarin de bewoners van Pendrecht geloven, c.q. waarvan ze van overtuigd zijn en dat aan anderen, mensen met een andere overtuiging te vertellen. Een onderdeel daarvan zou de bijdrage die die overtuiging levert aan de ZIEL van Pendrecht.

Een beetje het idee van ‘preken voor andermans parochie’ dat een aantal jaren terug in de stad op gang deed. En dan vooral gericht op het samen zoeken naar de ZIEL van de wijk. Of misschien een beetje aangepast aan het theaterproject van BAF: samen zoeken naar de nieuwe Pendrecht Idealen.

De Theaterschouw kreeg twee uitvoeringen op 11 en 12 maart.

Kerkdiensten, ceremonies en culturele festiviteiten, die met bewoners van de wijk en hun kijk op de samenleving te maken hebben, werden bezocht in de afgelopen maand..

Sedat Atacan voorzitter van het Turks Huis in Pendrecht ging in 2009 en Zeki Baran ging in 2010 rond het Offerfeest (13 t/m 17 november) op hadj naar Mekka. Er werd op 3 maart in het Pendrecht Museum een fraaie powerpointpresentatie vertoond en foto’s over die laatste bedevaart gemaakt door wijkbewoner, Andries Haak, en aan de hand daarvan en met behulp van hun eigen foto’s werd een mooi verhaal verteld over geloof en bijdrage aan de Pendrechtse samenleving van moslims in de wijk.

Iedere zondag werd er een dienst bezocht op 6 maart in de Sint Bavokerk, op 20 maart in de Open Hofkerk en op 13 maart in de Christus Triomfatorkerk, resp. Rooms Katholiek, maar ook Syrische Christenen hebben daar een dienst iedere laatste zondag in de maand, Protestants en van de Evangelische Gemeente. In de Open Hofkerk komt trouwens ook nog een Armeense gemeente bij elkaar. De Syrische Christenen werden bezocht en gefotografeerd op zondag 27 maart.

Op Holi Paghun 18 maart 2011 werd met de Ramain Madeesj Hindigroep die met mevrouw Kharag de Ramain leest in het Servicepunt Pendrecht feest gevierd, het belangrijke feest van de Hindoes Holi Phagwa begint daarmee. Zondag 20 maart was er in een tent op het Afrikaanderplein een groots feest waar de deelgemeente Feijenoord met alle Hindoes van Zuid een feest vierde.

Er is geen georganiseerde groep Humanisten in de wijk, maar Clasien Kramer hield wel een referaat over haar humanistsche levensbeschouwing samen met Willem van Raay, die theosoof is en zijn verhaal vertelde.

Mirjam de Leeuwe, accountamanager van SoZaWe en projectmedewerkster van het Kangarooproject is van Joodse origine. Zij zou een bijdrage leveren over het poeriemfeest waar in het boek Ester in de bijbel sprake van is. Zij kon niet komen wegens ziekte. Pastor Johan Bos maakte dat helemaal goed door op 20 maart in de welkomstdienst van de Wijkgemeente Slinge ook aandacht te besteden aan dit feest.

De etalage van het Pendrecht Museum werd ingericht met een route die ‘pelgrim’ Tjark Jansen aflegde door de wijk en aangegeven werd waar hij ongeveer aanbeland was.

Op zondag 27 maart werd de maand afgesloten in het Servicepunt Pendrecht met een toespraak van portefeuillehouder, Alaattin Erdal, van de deelgemeente Charlois. Er werd door kort stilgestaan bij de verschillende bijeenkomsten, de sprekers kregen een klein schilderijtje uit de collectie van Eveline van Rooy uit handen van Rebecca en Mona.

Cees Bavius praatte het programma aan elkaar en Pieta Bot sprak een column uit over de Ziel van Pendrecht.

Ziley Braca zong een mooi lied in het Portugees over zijn vrien Jezus. Rita Niks de Lima zong een populair Portugees volkslied en tot slot pakte Willemien Pinas spontaan de microfoon en toonde aan een fraaie muzikale bijdrage te kunnen aan de Ziel van Pendrecht.

De zoektocht is wel afgerond, maar nog lang niet af:

Boã Viaje