Bekende wijkbewoner, Cees Zijlmans, overleden

Op de foto neemt Cees Zijlmans een voor hem bekende houding aan. Hij had altijd een luisterend oor voor iedereen, die hij tegenkwam.

Hij woonde in de HAL-flat, werkte in zijn werkzame leven ook bij de Holland Amerikalijn en deed allerlei vormen van vrijwilligerswerk in de wijk.

In het oecumenische project Het Verhaal was hij een trouwe gast.

Sjannie de Mooij bewonderde zijn manier om zonder aanziens des persoons interesse te tonen voor zijn medemens.

Hij zat vol humor, maar dat ging nooit ten koste van iemand anders. Het deeerde hem niet dat hijzelf ook altijd een beetje bekeken werd als zonderling. Hij maakte van alles wat hij tegenkwam foto’s en was zeer geïnteresseerd in zijn wijk, Pendrecht.

Plotseling begaf het hart van deze opmerkelijke wijkbewoner het. Hij was alleen in zijn woning en werd later levenloos gevonden. Triest dat een gemeenschapsmens als Cees Zijlmans zo’n lot overkomen is. Zijn mede-parochianen en andere mensen uit de wijk zullen hem erg missen.

Er was dan ook veel belangstelling in de Sint Bavokerk bij de uitvaartdienst op woensdag 7 maart.