Vrouwendag in Restaurant Zuiderkroon met PIT010

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, die jaarlijks op 8 maart gevierd wordt. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen.

De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal.

De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Vorig jaar was er in het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen een gesprek over de betekenis van Vrouwendag. Er werd extra aandacht aan besteed, omdat er in Pendrecht een Zoektocht gaande was naar de Ziel van Pendrecht en er ook belangstelling was naar wat Vrouwendag voor de Ziel van Pendrecht in petto had.

Bekijk de aankondiging via deze link.

En er werden een aantal filmpjes gemaakt die via de Ziel van Pendrecht op You Tube te bekijken zijn.

Bijvoorbeeld hieronder is te zien wat Heba en Dilek erover zeiden vorig jaar.

Dit jaar ging het een beetje anders. PIT010 deed op Vrouwendag 2012 in Pendrecht haar programma voor vrouwen uit Zuidwijk, Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat uit de doeken.

Op de fotootjes zijn Daniëlle van de Kemenade, de participatiemakelaar vrouwencentrum en Wil Roode, de vrijwilligersmakelaar nog druk bezig om de contactgegevens van vrouwen op te nemen.

Daniëlle was erg tevreden over de opkomst en het programma van de ochtend in Restaurant Zuiderkroon. Meer dan 80 vrouwen waren langs geweest en hadden zich aangemeld om mee te doen aan één van de activiteiten uit het aanbod van PIT010.

In een volgend artikel staat het programma van PIT010 voor vrouwen uit het bovengenoemde gebied.