Bewoners Charloisse Lagedijk gaan het zelf doen

Geachte heer/mevrouw

Zo begint een emailbericht van de Bewonersorganisatie van de Charloisse Lagedijk. En zij vervolgen met:

Als bewonersorganisatie van de Charloisse Lagedijk in Rotterdam-zuid hebben wij al jaren te maken met verkeer welke veel te hard rijd op onze dijk.

Wij hebben hierover al diverse malen bij de deelgemeente en politie geklaagd, maar tot nu toe zonder veel resultaat. Meestal krijgen wij te horen dat het geen prioriteit heeft bij de politie.

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners een week lang zelf een verkeersmeting gehouden, waaruit naar voren is gekomen dat 80 % van het verkeer dat onze dijk passeert zich niet aan de geldende snelheid van 30 Km houd. Zie onze website via deze link.

Een aantal bewoners heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken, en hebben er over nagedacht wat wij als bewoners nu zelf kunnen doen om aan deze situatie een einde te maken.

Een van de ideeën die momenteel door ons in samenwerking met de deelgemeente Charlois wordt ontwikkeld is een z.g. “Toolbox 30 Km Zone.” Dit is een actiepakket waarmee bewoners van 30 Km straten in samenwerking met de politie [wijkagent], deelgemeente en Veilig Verkeer Nederland een aantal malen per jaar zelf actie kunnen voeren om automobilisten er bewust van te maken dat zij zich in een 30 Km zone bevinden.

U moet dan denken aan kliko-stickers, raamposters, kaarten, vlaggen, flyers etc. Ook een mobiele led display waarop automobilisten direct kunnen zien hoe hard zij rijden behoord tot de mogelijkheden.

Omdat een groot gedeelte van de straten in Rotterdam-zuid bestaat uit 30 Km zones, leek ons dat deze z.g. Toolbox 30 Km Zone en een mobiele led display wellicht ook iets kan zijn voor andere bewonersorganisaties.

Wordt er bij u ook te hard gereden in 30 km straten, en heeft u ook interesse in zo`n Toolbox 30 Km zone, wilt u dit dan middels een mail aan ons kenbaar maken. Natuurlijk zijn ook andere ideeën van harte welkom.

In afwachting van u reactie, met vriendelijke groet.

Rick Timmer

Voorzitter BOCL
Postadres:
Charloisse Lagedijk 783
3084 LC Rotterdam
Tel: 010 – 8 444 094 / 06 – 33 79 44 10
www.bocl.nl
of via Facebook