Bewonerscommissie Zuiderkroon vergaderde en gaf receptie

Op de foto de voorzitter van de bewonerscommissie uit de hoge toren, Cees Dorsman. Hij wist de vergadering van de bewonerscommissie precies binnen te afgesproken tijd te houden. “We begonnen om 7 uur en om half negen waren eruit”, aldus de voorzitter. Ze hebben besluiten genomen om de commissie om te vormen naar een vereniging. Met een vereniging staan de bewoners sterker tegenover andere organisaties en de politiek. Er werd goed vergaderd in een gezellige omgeving in het restaurant aan het Vlissingenplein.
Om half negen moest men afgerond hebben, want dan zou de nieuwjaarsreceptie met de Vereniging van Eigenaren van de lage toren en Restaurant Zuiderkroon beginnen. Dat tijdstip werd precies gehaald.
Op de foto praat Cees nog even verder met buren.
Verschillende instellingen waren ook op de receptie. Zo waren Petra van der Jagt van het Gezondheidscentrum Zuiderkroon er, Het predikantsechtpaar van de Open Hofkerk, een vertegenwoordiger van PWS, Ruud Niesten van De Stromen, personeel van De Passage en een vertegenwoordiging van de bewonersorganisatie in de wijk.