Bijzonder college van 19 oktober te zien via deze site

Er is hard gewerkt om het bijzondere college van woensdag 19 oktober in zijn geheel zichtbaar te maken op deze site. Nog niet alle beelden zijn verwerkt, maar het eerste uur is al online en via linkjes in dit bericht te bekijken.
In een goedgevulde Sint Bavokerk vond woensdagavond een bijzonder college van de Pendrecht Universiteit plaats. Bijzonder omdat er wat veranderingen in de bewonersparticipatie te melden waren. De rol van de bewonersorganisatie was al enige tijd uitgespeeld. In een stuk papier in de collegemap werd gesproken van het ingang zetten van de Sociale WijkDynamo en de overgang van bdewonersorgansiatie naar bewonerscoalitie. Vitaal Pendrecht wil om het zo te zeggen de markt op. Dat zal zij moeten omdat de subsidie voor bewonersparticipatie en ondersteuning van bewoners-initiatieven drastisch omlaag gaat. Het beleid van de regering heeft zijn gevolgen voor Rotterdam en voor de deelgemeente Charlois.
Er zal anders omgegaan moeten worden met bewonersinitiatieven en bewonersactiviteiten.
Of dat allemaal zo dramatisch is, is de vraag. Lastig is het wel. Voor de nieuwe fase van werken met bewonersideeën en –activiteiten in Pendrecht werd deze bijeenkomst belegd en buitengewoon hoogleraar prof. dr. Pieter Winsemius, gevraagd zijn Dies Rede voor het nieuwe universitaire jaar uit te spreken.
Winsemius, ooit namens de VVD minister van VROM in het eerste kabinet-Lubbers, wist als betrekkelijk jonge minister een belangrijke milieuwetgeving tot stand te brengen, waaronder een regeling voor de milieueffectrapportage. Na zijn ministerschap werd hij voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Sinds oktober 1999 is Winsemius onder meer bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Op 22 september 2006 werd hij opnieuw minister van VROM. Hij volgde tijdelijk de afgetreden minister Sybilla Dekker op in het derde kabinet-Balkenende.
Pieter Winsemius heeft diverse boeken over management en allerlei maatschappelijke kwesties geschreven. Een van de bekendste was Speel nooit een uitwedstrijd (1988) waarin hij leidinggeven vergeleek met professioneel voetballen. Maar in deze bijeenkomst speelde vooral zijn laatste boek; ‘Grote mensen gaan niet dood’ een rol.
Pieter Winsemius was lid van het Sociaal Platform Rotterdam et onder andere Pieter Tops, hoogleraar aan de Universiteit Tlburg en bedenker van het concept Vitale Coalities waar Vitaal Pendrecht haar naam aan dankt. Pendrecht was één van de vier wijken waar het platform mee aan de slag ging, dus Winsemius kent de wijk en wist via via alles van Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit. Uitstekende kwaliteiten om een dergelijke rede uit te spreken.
Harry Kock, voorzitter van de stichting Vitaal Pendrecht, vroeg het publiek één minuut stilte om de tienjarige Jennefer van Oostende, die die middag begraven werd en in Pendrecht op De Koppeling op school zat, te herdenken. Hij stelde zijn medebestuursleden voor en gaf vervolgens het woord aan de presentator van het bijzondere college, Gerard Smulders, getogen Pendrechtenaar en op het stadhuis verantwoordelijk voor de communicatie tussen het college van B & W en de burgers in de stad Rotterdam.
Gerard sprak met Harry Kock en Bien Hofman over het ontstaan van Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit. Die inleiding op het college is te zien via de volgende link inleiding VitaalPENDRECHT en duurt bijna zes minuten. De stilte voor Jennefer is uiteraard uit de opname gehaald.
Na de inleiding gaf Gerard Smulders Pieter Winsemius het woord. Voor zijn Dies Rede zette de buitengewoon hoogleraar een baret op en onderhield voor iets meer dan half uur het gehoor in de Sint Bavokerk.
Via de link Pieter Winsemius is zijn rede te zien.
Hij nam zijn publiek mee naar Pendrecht in 2024 en vertelde wat hij zag:
• seniorenlinten naast de kindvriendelijke route,
• allochtone voorleesmoeders,
• winkeliers zelf laten bepalen welke nieuwe winkeliers erbij komen
• door jongeren beheerde disco’s in de parkeergarage onder de Plusmarkt
• het met behulp van allochtone vaders zeer dirigistisch in het spoor houden van jongens, die het verkeerde pad op dreigen te gaan
en nog veel meer.
Hij schetste een prachtig perspectief voor een wijk die ooit in haar begin allerlei prijzen verdiende als voorbeeldwijk voor Nederland en dat vast en zeker opnieuw gaat doen met behulp van de mensen in de wijk en de Pendrecht Universiteit.

Hij gaf daarmee een statement af waardoor een avond, die onder allerlei spanning stond, een hoopvolle wending nam. Spanning vanwege asbest in de Open Hofkerk. In die kerk was het bijzondere college gepland, maar op het laatste moment was uitgeweken naar de Sint Bavoklerk. Het improvisatietalent van de organisatoren werd daardoor zwaar op de proef gesteld.
En natuurlijk de trieste gebeurtenissen voorafgaand aan de begrafenis van die middag van Jennefer.