Bijzondere dienst met jubilerend Open Hofkoor

Zondag 25 januari is er een bijzondere dienst in de Open Hofkerk. In de dienst wordt aandacht besteed aan het 45- jarig jubileum van het Open Hofkoor. Soliste Elly Polhuis zal met het koor bekende en mooie liederen ten gehore brengen.
“Op zondag 25 januari heben we een bijzondere dienst in de Open Hof. Het Open Hofkoor staat dan stil bij het 45-jarig jubileum dat op 27 janauri een feit zal zijn. In de dienst zullen mooie en bekende liederen gezongen worden en zal de soliste Elly Polhuis ook een bijdrage leveren.”

Luidt een mededeling vanuit de Open Hofkerk.

De dienst wordt geleid door onze oud-voorganger maar tevens ook oud-koorlid Guus Ruijl. Het beloofd een heel bijzondere dienst te worden en we hopen veel mensen te ontmoeten om het jubileum met ons mee te vieren.

Na de dienst is er gelegenhied voor koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.