Jubileum van het Open Hofkoor wordt gevierd in dienst op zondag 25 januari

Op zondag 25 januari heben we een bijzondere dienst in de Open Hofkerk. Het Open Hofkoor staat dan stil bij het 45-jarig jubileum dat op 27 janauri een feit zal zijn. De dienst begint om 10:00 uur.
Op zondag 25 januari heben we een bijzondere dienst in de Open Hof. Het Open Hofkoor staat dan stil bij het 45-jarig jubileum dat op 27 janauri een feit zal zijn.

Het Open Hofkoor staat op de foto centraal met de bekende kleurige kleding.

In de dienst zullen mooie en bekende liederen gezongen worden en zal de soliste Elly Polhuis ook een bijdrage leveren.

De dienst wordt geleid door onze oud-voorganger maar tevens ook oud-koorlid Guus Ruijl.

Het beloofd een heel bijzondere dienst te worden en we hopen veel mensen te ontmoeten om het jubileum met ons mee te vieren.

Na de dienst is er gelegenhied voor koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.