Bijzondere viering 50-jarig bestaan Sint Bavokerk

In verband met het 50-jarig bestaan van de St. Bavokerk vindt er een bijzondere viering plaats op zondag 27 juni 2010 om 10:00 uur in de Sint Bavokerk ingang Sommelsdijkstraat hoek Slinge via de trappen.
Deze

UITNODIGING

kwam binnen:

in verband met het 50-jarig bestaan van de St. Bavokerk

voor het bijwonen van de bijzondere viering
op zondag 27 juni 2010
om 10:00 uur
(aansluitend is er een receptie)

Zo vaak komt het niet voor dat een kerkgebouw een echt jubileum viert.
Als het dan voorkomt, is dat een reden temeer om dat ook echt te vieren.

De St. Bavo werd op 26 juni 1960 officieel in gebruik genomen met de wijding door Mgr. Janssen. Dat betekent dat ons kerkgebouw op 26 juni 2010 precies 50 jaar bestaat. Wij willen dit op zondag 27 juni uitgebreid vieren met een bijzondere eucharistieviering, gevolgd door een receptie.

Mgr. H.A. Verbakel (vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam) is bereid gevonden om in deze viering voor te gaan.

Bij bijzondere gelegenheden is het goed om dat met zoveel mogelijk mensen te vieren die de parochie en de St. Bavokerk een warm hart toedragen. Wij willen er een feestdag van maken en nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Anja Boeije
namens: het organisatie-comité 50 jaar St. Bavo
het parochiebestuur
het pastoraal team

PS
Indien u gehoor geeft aan de uitnodiging, zouden wij het op prijs stellen, als u ons hierover informeert. U kunt dat doen via het e-mail adres lourdesparochie@planet.nl
www.lourdesparochie.nl