Oproep van de RK Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Aan alle parochianen en andere belangstellenden valt er op de site van de Lourdes Parochie te lezen. Zij willen graag dat het 50 jarig bestaan van de Sint Bavokerk bij iedereen bekend en dat op 27 juni om 10:00 uur veel parochianen, bewoners uit Pendrecht en eblangstellenden de viering bijwonen.
Aan alle parochianen en andere belangstellenden, in verband met het 50-jarig bestaan van de St. Bavokerk, voor het bijwonen van de bijzondere viering

op zondag 27 juni 2010

om 10.00 uur

Aansluitend aan de viering bent u allen ook uitgenodigd voor een uitgebreide receptie met allerlei activiteiten

Zo vaak komt het niet voor dat een kerkgebouw een echt jubileum viert. Als het dan gebeurt, is dat een reden temeer om het ook echt te vieren.

De St. Bavokerk werd op 26 juni 1960 officieel in gebruik genomen bij de wijding door Mgr. Janssen. Dat betekent dat ons kerkgebouw op 26 juni 2010 precies 50 jaar bestaat. Wij willen dit op zondag 27 juni uitgebreid vieren met een bijzondere Eucharistieviering, gevolgd door een receptie.

Mgr. H.A. Verbakel (vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam) is bereid gevonden om in deze viering voor te gaan.

Bij bijzondere gelegenheden is het goed om dat met zoveel mogelijk mensen te vieren die de parochie en de St. Bavokerk een warm hart toedragen. Wij willen er een feestdag van maken en nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Anja Boeije

namens het organisatiecomité 50 jaar St. Bavokerk,

het parochiebestuur,
het pastoraal team

Zie voor het programma de site van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes – parochie via de knop boven aan deze pagina.