Bingo met Frida in de Zuiderkroon

Ze neemt haar eigen karretje mee en heeft ook haar eigen geluidsinstallatie bij zich. Allerlei spulletjes voor de Bingo staan uitgestald op haar karretje. Het is Valentijnsdag en het ijzelt buiten. Desondanks is het druk in het restaurant.

Die Bingo valt dus in de smaak. De jongste in het gezelschap is 54 jaar en de oudste 94 en allemaal hangen ze aan Frida’s lippen.

Frida vertelt een verhaaltje tijdens de Bingo. Dat is om de geesten een beetje te scherpen.

Er doet een blonde mevrouw mee een quiz en ze heeft al heel veel geld binnen weten te slepen. De quizmaster stelt haar een laatste vraag. “U kunt daarmee uw bedrag verdubbelen”, krijgt ze te horen. “Ja dat doe ik!”, zegt de mevrouw, “stel je vraag maar.” “Bent u zeker van uw zaak?”, is de volgende opmerking. “Ja, hoor! Kom maar op met je vraag.”
De vraag wordt: “Welke vogel van deze vier heeft geen nest? a. de zwaluw, b. de duif, c. de koekoek of d. de merel.”
“Oh”, zegt de mevrouw, “dat weet ik!” “Zeker?’, is de reactie. “Ja heel zeker! Dat is c. de koekoek.” “Oké, u heeft gelijk. Uw prijs wordt verdubbeld.”

Na afloop van de quiz vraagt een vriendin aan de gelukkig winnares: “Zo jij durft. En waarom was je zo zeker van je zaak?”

“Nou”, zei ze, ïedereen weet toch dat een koekoek in een klok woont, dus geen nest heeft!”

Kijk van die dingen. Dat maakt zo’n middag helemaal goed. En dat Bingoën is eigenlijk maar bijzaak. Alhoewel? Die fles Amaretto?