Boek ‘De wijk, de straat, de voordeur’ in trek op vakconferentie opbouwwerk

Woensdag 3 november hadden de opbouwwerkers van Nederland hun jaarlijkse conferentie op de Hoge School, Avans, in ‘s Hertogenbosch.
Het thema was dit jaar: ‘Weerbare burgers, veilige wijken’, Hadassa de Boer had de leiding over de conferentie.
3 vertegenwoordigers van het Opbouwwerk Charlois, Bien Hofman, Paul Steinmann en Rieks Westrik waren op de conferentie en verkochten er het boek: ‘De wijk, de straat, de voordeur’, een boek over bewoners in de deelgemeente Charlois en hun kijk op het opbouwwerk.
5 maart van dit jaar zag dat boek het daglicht en inmiddels zijn er 300 exemplaren van verkocht.

Het drietal nam de gelegenheid te baat om het boek bij de landelijke organisatie van het opbouwwerk onder de aandacht te brengen.

Paul Steinmann presenteerde met Hadassa de Boer in de middagpauze het boek en raadde iedereen aan gebruik te maken van de speciale conferentieprijs van € 7,50.

Bien Hofman bleek een geboren verkoopster en maakte in het voorbij gaan ook nog eens allerlei afspraken voor de Pendrecht Universiteit.

Dat bewoners zelf het initiatief nemen als het over veiligheid in de wijk gaat.

Er werden in workshops interessante verhandelingen gegeven over veiligheid en de veiligheidsgevoelens van mensen. Hoe dat in een wijk werkt kwam in die workshops ook uitgebreid aan de orde.

Zodra er een verslag is van de conferentie zal er ook op deze site aandacht aan besteed worden.

De opbouwwerkers waren enthousiast over de inspirerende leiding van Hadassa de Boer. Zij kreeg van de organisator, Chris Veldhuyzen, een fraaie bos bloemen.