Johan Bos ontmoette Stanley Dissels en spreekt zijn bewondering over hem uit

In het ‘Kerk op Zuid’ schrijft Johan Bos, voorganger in de Open Hofkerk, Bos-berichten. In het nummer voor de maand van 2010 schrijft hij over een ontmoeting met de voorganger van de volle evangelie gemeente ‘Het Zout der Aarde’, Stanley Dissels. Hetzelfdee blad vertelt ook dat er op zondag 7 november een dienst is in de Sint Bavokerk met de katholieke gemeente van Heijplaat-Pendrecht-Zuidwijk, of om in hun jargon te praten: de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. Avondmaal samen zit er niet meer in, maar ze gaan wel volop voor de oecumene.
Op het plaatje Johan Bos, zoals hij op de website van de wijkgemeente Slinge is te zien.
Daaronder Stanley Dissels, die trots toekijkt naar de band van zijn zoon David, die vorig jaar optrad en evangeliseerde op Plein 1953. Hun band: Re5all is er op het kerstfeest van Vitaal Pendrecht op Plein 1953 op 18 december 2010 opnieuw bij.
Onder Stanley de pastors, Charles Eba’a, Emmanuël Avi en Bert van Tol, van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Sint Bavokerk.
En daaronder de held van de maand maart van 2011, Tjark Jansen, hij zal gaan preken voor andermans parochie en ook de mensen van andere geloven dan deze drie en andere levensbeschouwingen gaan in die maand, de maand van de anti discriminatie, met elkaar praten.

Johan schrijft in jaargang 9 – nummer 13 van ‘Kerk op Zuid’ het volgende bericht:
Bos-bericht-13 2010
Vanaf het begin dat ik in Pendrecht en Heijplaat werkzaam ben, heb ik altijd veel moeite gedaan om de collegae die in onze wijk en stad in Gods Koninkrijk mogen werken en daar aan bouwen te ontmoeten. In de huidige tijd noemt men dat netwerken. Ik ben er van overtuigd dat dit netwerken belangrijk is. We staan samen voor dezelfde zaak, het verspreiden van het goede nieuws van Jezus Christus als verlosser voor deze wereld en we kunnen altijd van elkaar leren. Eén van de collegae ontmoette ik afgelopen week, Stanley Dissels van het Zout der aarde, de gemeente die destijds de Triomfatorkerk overnam van ons.
Ik raakte onder de indruk van zijn passie voor Pendrecht. Van nature zijn wij traditionele protestanten wat minder passioneel, maar het raakte mij diep. Hij vertelde dat in hun kerk elke dag gebeden wordt voor een opwekking in onze wijk(en). Het beschaamde mij. In hoeverre ben ik een biddende pastor? En in hoeverre bent u een biddende gemeente? Toch ligt volgens mij in het gebed een heel grote kracht. Als christenen mogen we vragen om de kracht en werking van de Geest. Bidden om bekering voor alle mensen in onze wijk. Bekering is soms een heel beladen woord, krijgt soms heel veel lading die we als negatief kunnen ervaren. Maar het is een voluit Bijbels begrip dat ons oproept ons om te keren. Ons niet richten op ons eigen IK, maar op HEM op God. Dat hij de Heer van je leven wordt.
Van harte hoop ik dat we in onze wijken vele bidders hebben. Bidders die bewogen zijn met de mensen in onze wijken. Die niets liever willen dat een ieder zij/haar keuze maakt voor de Heer.
Stanley geeft ons daarin het goede voorbeeld. Als broers in Jezus sloten we onze ontmoeting af door met en voor elkaar te bidden maar boven al te bidden voor onze wijken en onze stad. Een stad waar we ons diep mee verbonden voelen.
Mede namens de dames, inmiddels aangevuld met twee heren, een hartelijke groet vanuit ons Hoekie in Ridderkerk.
Johan Bos (Johan woont zoals u begrijpt in Ridderkerk. Stanley overigens sinds kort in Pendrecht en daarover is de voorganger van de volle evangeliegemeente overigens ook zeer enthousiast).
In een ander stukje in hetzelfde kerkblad wordt de oecumenische viering in de BAVO op 7 november 2010 aangekondigd. Dan is er geen dienst in de Open Hof Kerk. In de lente waren de katholiek op bezoek in de Open Hof Kerk om daar met de protestanten een oecumenische dienst te vieren.
Wat dat betreft is Pendrecht er flink op vooruitgegaan. In ‘Alleen de Bomen zijn nog van Toen’ van het Pendrecht Theater kijken oudere dames terug op hun Pendrecht en spreken zij van ieder zijn eigen Pendrecht. De rooien bij de rooien en de katholieken bij de katholieken. Er kwamen ook scheldwoorden uit de oude doos naar boven. Die de jeugd van tegenwoordig, waarschijnlijk helemaal niks meer zal zeggen.
Dat het allemaal nog niet van een leien dakje gaat kun je in het stukje van de protestanten ook lezen. Rome verbiedt het samen vieren van het avondmaal. Het vorige bestuur lichtte met dat verbod de hand en deed haar eigen zin zij gingen wel met de protestanten aan tafel of stonden toe dat protestanten hostie tot zich namen. De huidige bestuurders van de parochie hebben de lijntjes met Rome weer wat meer aangetrokken en volgen de richtlijnen van de Paus wat strikter. Daar waren de protestanten eerst toch een beetje verdrietig over. Maar zien daarin geen reden om hetgeen bereikt is in de oecumene onder spanning te zetten. Met volle kracht willen zij verder op weg naar één oecumenische kerk.
De lof aan het adres van de mensen van de volle evangelie gemeente getuigt van die inzet. Een hoopval teken voor het thema in de maand maart 2011 van Pendrecht is Goed Bezig. Dan gaan de verschillende geloven en levensovertuigingen van Pendrecht met elkaar in gesprek. Zij praten dan over hun levensovertuiging en geloof in Pendrecht met mensen van andere levensovertuigingen. Tjark Jansen, jongeren ouderling van de volle evangelie gemeente, zal de ‘held’ op de posters, ansichtkaarten en de grote foto van de campagne komen te staan. Een enthousiastere Pendrechtenaar kun je je nauwelijks voorstellen.