BOETE WEL OF NIET BETALEN?

Arnold Petie, sociaal raadsman voor Charlois Zuid, schrijft regelmatig een bijdrage voor de wijkkranten van Zuidwijk en Pendrecht. Voor september heet de column: ‘Boete wel of niet betalen?’
BOETE WEL OF NIET BETALEN?

Zo heeft Arnold Petie, sociaal raadsman voor Charlois Zuid, zijn bijdrage aan de wijkkranten van Zuidwijk en Pendrecht genoemd.

Stel: u hebt een lichte verkeersovertreding begaan. Dit soort overtredingen, zoals door rood licht rijden, of een bepaalde snelheidsovertredingen, valt onder de wet Mulder. Deze wet vermeldt dat bij overtreding geen straffen opgelegd worden, maar boetes.
Of: u bent staande gehouden door de politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze overhandigt u een kennisgeving van beschikking, waarop de reden van de bekeuring en de boete staat vermeld. Soms wordt de kennisgeving achtergelaten onder de ruitenwisser van uw voertuig, maar in alle gevallen wordt dan de eigenlijke beschikking later thuisgestuurd, met een acceptgirokaart.
Als de kennisgeving niet overhandigd kan worden (zoals bij een snelheidscontrole met behulp van een camera), wordt de beschikking per post gezonden naar het adres dat is opgenomen in het kentekenregister.

BINNEN WELKE TERMIJN MOET DE BEKEURING OP DE MAT LIGGEN?
Bovenstaande beschikking, afkomstig van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), moet u in principe binnen vier maanden na het strafbaar feit ontvangen. Dit noemt men: “de redelijke termijn voor vervolging”. Er zijn situaties mogelijk waarbij deze termijn overschreden mag worden, bijvoorbeeld bij tussentijdse verhuizingen of andere omstandigheden waardoor het langer duurt om de adresgegevens van bestuurder/kentekenhouder te achterhalen.
Wanneer deze termijn wordt overschreden wordt, kan de overtreder een bezwaarschrift/ beroepschrift indienen bij de officier van justitie. Als het bureau namelijk niet binnen vier maanden naar u heeft gereageerd (zonder dat er sprake is van “bijzondere omstandighden”), hoeft u de boete niet te betalen!

INNING VAN BOETEN
De officier van justitie is belast met de inning van de boete. Er volgt een aanmaning, als de boete niet is betaald binnen veertien dagen nadat de beschikking onherroepelijk is geworden. Als de betrokkene niet in beroep gaat bij de officier van justitie wordt de sanctie na zes weken onherroepelijk en moet er dus binnen acht weken betaald zijn.
Bent u het met de beschikking niet eens en overweegt u in beroep te gaan bij de Officier van justitie? Op www.verkeershandhaving.nl kan men via een bezwaartest inschatten of een procedure kans van slagen heeft.
Stelt de officier van justitie u in het ongelijk, dan kunt u beroep aantekenen bij de kantonrechter. Deze neemt de zaak alleen in behandeling als degene die beroep instelt, de boete betaald heeft.
Als de rechter het beroep gegrond verklaart, wordt de boete terugbetaald.

srr/ap/1 september 2011