Brief van Gemeentewerken over nieuwe singels

In april kregen de bewoners van het Biezelingeplein en omgeving een brief van Gemeentewerken. De gemeente gaat de watergang achter het Biezelingeplein vergroten.

Een deel van de over wordt van beschoeiing voorzien en het andere deel krijgt een natuurvriendelijkere oever.

Het werk zal drie weken in beslag gaan nemen en als eenmaal het komende plantseizoen is aangebroken zullen er eind 2013 22 bomen bijgeplant worden.

De brief informeerde de bewoners en zei hen dat de overlast tot het minimum beperkt zal worden.

Informatie kan ingewonnen worden bij Rini van Roosmalen 010 489 86 37 of Jan Scholten 010 489 96 46.

Niek Beeke woont aan de Rilland Bathstraat en maakte bijgaande foto.