Charloisse Poort is nu een Bedrijven Investeringszone

De Charloisse Poort, het aan Pendrecht grenzende bedrijventerrein, is nu een Bedrijven Investeringszone (BIZ).
De Charloisse Poort, het aan Pendrecht grenzende bedrijventerrein (Driemanssteeweg, Aploniastraat enz.), is sinds 7 april een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dat betekent dat ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen gezamenlijk te investeren in hun gebied. Een meerderheid van de ondernemers van de Charloisse Poort heeft met de oprichting van een BIZ ingestemd.

Voor de Charloisse Poort is een economische ontwikkeling van essentieel belang. De ondernemers en eigenaren streven naar sterk ondernemerscollectief om de veiligheid, kwaliteit, uitstraling, bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein te behouden en te verbeteren. Zij willen dit bereiken door in te zetten op onder andere collectieve surveillance, integrale handhavingsacties en de aanpak van zwerfvuil.

Hoe werkt een BIZ precies?
In een BIZ worden ondernemers en vastgoedeigenaren verplicht een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen gebied. Deze extra bijdrage is geregeld via een belastingheffing. Het verschil tussen een inning via een BIZ en een ‘normale’ inning via een winkeliersvereniging is dat ondernemers en eigenaren verplicht zijn om mee te betalen. Iedereen betaalt mee waardoor de lasten evenwichtig verdeeld worden. Het geld komt ook automatisch binnen. Zo kunnen gezamenlijke investeringen worden gedaan op het gebied van schoon, heel en veilig, marketing en evenementen of projecten gericht op bereikbaarheid. Meer budget betekent meer mogelijkheden.

Wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) zegt over de BIZ: ‘Dankzij de Bedrijven Investeringszone wordt er, bovenop de reguliere investeringen van de gemeente Rotterdam, extra geïnvesteerd door ondernemers en eigenaren zelf. Hierdoor is de betrokkenheid groot en dat is cruciaal voor het slagen van een succesvol winkelgebied of bedrijventerrein.’