Clasien Kramer held in de maand november

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt hangt haar portret nog niet op het grote billboard bij Metrostation Slinge. Zal vast nog wel gebeuren op maandag 1 november. Dinsdag zou ook nog kunnen.

Op diverse plaatsen in de wijk glimlacht Clasien Kramer je tegemoet.

Ze zegt: “Meedoen in je wijk begint met het spreken van de Nederlandse taal. Dan kunnen we ons verstaanbaar maken: op school, op ons werk, op straat of bij de dokter. En kunnen we onze kinderen en kleinkinderen beter helpen. Daarom vind ik het zo belangrijk om nieuwkomers in de wijk te helpen met de taal. Ik geef al jaren taallessen en dat doe ik nu ook in het Pendrechtse Vrouwenhuis. Daarbij leer ik mensen niet zozeer de grammatica, maar meer hoe ze zich verstaanbaar kunnen maken in hun straat, buurt en wijk. Zodat ze de taal begrijpen en kunnen meedraaien in de maatschappij. Erg leuk om te doen! Ik hoop dan ook dat meer Pendrechters de taal nog beter onder de knie willen krijgen. En als ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat graag!”

Nederlandse taal leren in de wijk kan op verschillende plekken.
In Pendrecht zijn verschillende instanties actief om de bewoners, die daar behoefte aan hebben, bij te spijkeren in de Nederlandse taal. Dit gebeurt niet alleen door professionele organisaties, maar ook door bewoners uit de wijk zelf. De held van deze maand is er daar één van. Clasien geeft al jaren conversatielessen in de wijk en werkt met hart en ziel aan het bijspijkeren van de Nederlandse taal bij haar buurtbewoners.

Ouders leren Nederlands op de Pendrechtse basisscholen
De Pendrechtse basisscholen zijn logischerwijs ook zeer actief bezig met taal, want daar begint het immers allemaal. Maar de basis moet natuurlijk goed zijn, als er thuis geen Nederlands wordt gesproken beginnen de kinderen vaak al met een achterstand op school. Vandaar dat de basisscholen in de wijk zich ook richten op de ouders, via de ouderkamers en ouderconsulenten in de scholen. Op de Beatrixschool zijn er maandagochtend en -middag, dinsdagochtend, donderdagochtend en -middag taalgroepen naar niveau. Op de hoofdvestiging van Over de Slinge zijn er maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend taallessen en op de nevenvestiging van dezelfde school zijn er maandagochtend en -middag, dinsdagmiddag en woensdagochtend inburgerings- en taallessen. Voor meer informatie over de taallessen op de basisscholen verwijzen we je graag door naar een van de ouderconsulten op de basisscholen. Na school wordt doorvertaald naar activiteiten binnen ‘de brede school’. (bv. voorlezen kleuters, etc.).

Nederlandse taal leren bij de Pendrechtse Taalschool
Samen met het Vrouwenhuis is de Pendrechtse Taalschool gevestigd aan de Zijpe. Hier kan men terecht voor diverse activiteiten, zoals:

– Inburgering
– Voortrajecten inburgering
– Trajecten met analfabeten
– Trajecten met laaggeletterden

Meer weten? Hou deze site in de maand november dan goed in de gaten!