College over waterhuishouding op de Beatrix

Op woensdag 26 februari vond de feestelijke oplevering van het Waterplan in Pendrecht plaats.

Het Waterschap Hollandse Delta had zich teruggetrokken voor de oplevering op deze datum. In april vieren zij samen met de deelgemeente IJsselmonde een uitgestelde oplevering. Bij de deelgemeente Charlois en ook in Pendrecht stond de datum al enige tijd genoteerd. En omdat er naar uitgekeken werd door de kinderen, wilde men het toch door laten gaan.

De deelgemeente Charlois wilde graag voor haar opheffing als ‘laatste daad’ voor de wijk en haar kinderen nog iets doen. Aangezien de bewoners maandenlang met de werkzaamheden te maken hebben gehad, wilde men hen iets terug geven. Bovendien reageerden de kinderen van de Kinderfaculteit en de Beatrixschool enthousiast.

Er kwam een alternatief programma:

14:00 uur Ontvangst Kinderfaculteit in de Beatrixschool (met koffie & thee, fris?)
14:10 uur Welkomstwoord door bestuurder deelgemeente Charlois (Alaattin Erdal)
14:20 uur Start hoorcollege ‘Professor’ van Bureau Stadsnatuur (André De Baerdemaeker van het Natuurhistorisch Museum)
14:50 uur Korte uitleg door deelgemeente-expert (Wim Leussink) over de ‘duikers’
15:00 uur Wandeling langs de duikers (PM kinderen strooien rozenblaadjes in het water?)
15:30 uur Einde wandeling: vragen beantwoorden leerlingen
16:00 uur Afsluiting en uitdelen tasjes Waterschap Hollandse Delta

Een leuke activiteit; eigenlijk een voorbeeld-college van Kinderfaculteit.

Alaattin Erdal bedankte de kinderen heel hartelijk dat zij op woensdagmiddag naar deze activiteit gekomen waren. Hij twijfelde er niet aan dat ze aan hun trekken zouden komen.

Na hem vertelde Wim Leussink, beheerder van het Zuiderpark, over de waterhuishouding van Pendrecht. Met behulp van een bakblik liet hij zien wat er met regenwater gebeurt. Het is in de loop der tijd meer gaan regenen en voor de doorlaat van dat regenwater moesten de duikers vergroot worden. Sloten en singels verzamelen dat regenwater. Pendrecht ligt 2 en halve meter beneden het water van de Waalhaven. Om die polder droog te houden moet er dagelijks gepompt worden. Zo’n pompje had ie ook bij zich en hij maakte duidelijk hoe het water via de sloten en singels over de dijken naar het water van de Waalhaven gepompt werd. Het water moet dus een hele afstand afleggen en daarvoor zijn die duikers nodig. De duikers zijn na veel werkzaamheden weer helemaal in orde.

Na hem vertelde André De Baerdemaeker van het Natuurhistorisch Museum over het leven in het water, wat er aan de randen staat en wat voor dieren er nog meer in de wijk zijn.

In het Zuiderpark en de singels van Pendrecht leven volgens André bittervoorns, die hun eitjes in zwanenmossels leggen en om goed van de éne sloot of singel naar de andere te kunnen zwemmen duikers nodig hebben. Het gaat volgens André goed met de waterkwaliteit, want er leven veel blauwe juffers (libellen) in de buurt. Ook futen en die eten modderkruipers. Die laatste beestjes zijn er ook in grote hoeveelheden op de bodem van de singels.

Hij vertelde ook dat er in de omgeving van Pendrecht veel vleermuizen in de muren van de woningen zitten en dat die leven van de grote hoeveelheden insecten in het Zuiderpark. De omgeving van Pendrecht wordt goed in de gaten gehouden. Na een periode dat de waterkwaliteit steeds beter werd gaat die kwaliteit de laatste jaren een beetje achteruit.

Dat soort dingen wordt van dag tot dag onderzocht en de inzet is om de kwaliteit hoog te houden.

De kinderen luisterden aandachtig naar de twee docenten en stelden kritische vragen. André De Baerdemaeker en Wim Leussink komen vast nog eens terug bij de Kinderfaculteit.