College Pendrecht Universiteit in de Tiengemetenbuurt over ‘Vestia gaat goed om met haar huurders!’

De Pendrecht Universiteit staat in februari centraal in de campagne Pendrecht is Goed Bezig. Donderdag 18 februari 2010 wordt een college georganiseerd in de Tiengemetenbuurt over: “Hoe kunnen we de relatie tussen bewoners en Vestia/deelgemeente Charlois verbeteren?” Het college begint om 19:00 uur in Servicepunt Pendrecht, Plein 1953 nummer 63.
In de Pendrecht Universiteit laten bewoners hun geluid ongekleurd horen aan professionals. Dat gebeurt in de vorm van een college. Bien Hofman nam het initiatief tot de Pendrecht Universiteit en zij nodigt u uit voor het bijwonen van het vierde college in de reeks van 5:

Het college speelt zich af in de

Tiengemetenbuurt

op 18 februari 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
in het Servicepunt Pendrecht (Plein 1953 nr. 63)

Die dag praten we over:

“Hoe kunnen we de relatie tussen bewoners en Vestia/deelgemeente
verbeteren?
Wat leeft er onder de bewoners van de 425 woningen van Vestia? Kunnen we gezamenlijk tot dat inzicht komen? Bewoners gaan het gesprek aan met vertegenwoordigers van Vestia, de politie en deelgemeente Charlois.

Daarover handelt dit college. Bewoners uit de 425 woningen van Vestia in de Tiengemetenbuurt treden daarin op als de professor en professionals zijn de student. Er wordt gewerkt volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Pieter van der Meché van het Sociocratisch Centrum Nederland leidt het college. Het klinkt misschien allemaal indrukwekkend en ingewikkeld, maar dat is het allerminst.
Wie meer wil weten kan kijken op www.sociocratie.nl
In de praktijk komt het erop neer dat er niet gedacht wordt in begrippen als de helft plus één beslist, maar dat gezocht wordt naar voorstellen waarin iedereen zich kan vinden. En als iemand gegronde bezwaren heeft wordt bekeken hoe dat bezwaar weggenomen kan worden.