College Pendrecht Universiteit in de Zierikzeebuurt over ‘Bruinissestraat hotspot of niet?’

In de Pendrecht Universiteit laten bewoners hun ongekleurd horen aan professionals. Dat gebeurt in de vrom van een college. Bien Hofman nam het initiatief tot de Pendrecht Universiteit en zij nodigt u uit voor het bijwonen van het tweede college in de reeks van 5:

Het college speelt zich af in de

Zierikzeebuurt
op 8 februari 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
in de sociale ruimte van de flat Schouwen (Slinge 845)

Die dag gaat het over:

“Bruinissestraat hotspot of niet?”

In de Zierikzeebuurt ligt de Bruinissestraat. Is dit nu een onveilige straat?
Zo ja: hoe krijgen we hem dan veiliger? In een analyse van de stadsmarinier kwam de Bruinissestraat als hotspot naar voren. Dit vanwege het hoge aantal inbraken. Maar bewoners herkennen zich helemaal niet in deze cijfers! Dus wat is nu de stand van zaken? En hoe komen bewoners en veiligheidswerkers in de wijk gezamenlijk tot een conclusie?

Daarover handelt dit college. Bewoners uit de Bruinissestraat treden daarin op als de professor en professionals zijn de student. Er wordt gewerkt volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Pieter van der Meché van het Sociocratisch Centrum Nederland leidt het college. Het klinkt misschien allemaal indrukwekkend en ingewikkeld, maar dat is het allerminst.
Wie meer wil weten kan kijken op www.sociocratie.nl
In de praktijk komt het erop neer dat er niet gedacht wordt in begrippen als de helft plus één beslist, maar dat gezocht wordt naar voorstellen waarin iedereen zich kan vinden. En als iemand gegronde bezwaren heeft wordt bekeken hoe dat bezwaar weggenomen kan worden.