College voor bezoekers uit Dortmund en de Raad van Advies van Pact op Zuid krijgt rondleiding van dagburgemeester Mario Bosch

Een college van de Pendrecht Universiteit voor bezoekers uit Dortmund van een woningcorporatie daar en een rondleiding door de wijk door dezelfde mensen voor de Raad van Advies van Pact op Zuid, hoe pak je zo’n uitdaging nou aan?
Voor de Pendrecht Universiteit is dat geen probleem. Dergelijke uitdagingen gaan ze graag aan. Want je moet je heel duidelijk uitdrukken. De mensen uit Duitsland moeten het ook begrijpen. En de Raad van Advies moet een goed beeld krijgen van de vraag, die ze voorgelegd kregen en uiteindelijk een advies kunnen geven waar de vraagstellers ook iets aan hebben.
Eén en ander gewoon in elkaar schuiven en maar zien wat er gebeurt, is te eenvoudig. In dit geval werd er een programma gemaakt dat bijna naadloos in elkaar overging.

Om half vijf begon er een college voor de bezoekers uit Dortmund met een uitleg over het ontstaan en de werkwijze van de Pendrecht Universiteit. Het ontstaan van de Pendrecht Universiteit werd in het Nederlands uit de doeken gedaan door Bien Hofman en opbouwwerker Rieks Westrik en vertaald door Maurice Specht, onderzoeker en wetenschapper, die zowel in Pendrecht als in Dortmund een aantal maanden bivakkeerde en er onderzoek deed.
Waarom doe jullie het op deze manier? Daar waren de Dortmunders vooral in geïnteresseerd. De colleges, die de afgelopen jaren gehouden zijn op het gebied van sport, Pendrecht en de media en onderwerpen uit de buurten met het wijkcollege aan het eind vond een goed gehoor. Vooral de afwisseling, aanpassingen en creativiteit, die gebruikt worden om bewoners ongekleurd hun zegje te laten doen, werd erg gewaardeerd. De colleges op locatie, bij bewoners thuis werden verrassend gevonden. Het verhaal over het ontstaan van Vitaal Pendrecht en van de dag- en nachtburgemeester werd verteld. Mario Bosch met al z’n specifieke kennis van de wijk, de chroniqueur van Pendrecht en Harry Kock met zijn bijzondere gave om mensen met allerlei achtergrond bij elkaar te brengen, maar ook te houden en zijn kennis van de buitenruimte, hadden geen verdere uitleg nodig. Vooral niet omdat Mario Bosch tijdens het college aanschoof en de mensen toesprak in het Duits, een taal die hij naast Nederlands als geen ander beheerst. Hij kon zijn rol als dagburgemeester uitstekend inkleuren en de mensen daarna in de wijk laten zien hoe hij te werk gaat.

Om de overgangen tussen de twee activiteiten en de verbinding duidelijk te maken werd een beroep gedaan op Rita Niks – de Lima. Zij komt uit Brazilië en heeft een gouden keel. Ze ontroerde de mensen met mooie fado-nummers uit het land met dezelfde taal als Brazilië: Portugal. Haar glasheldere stem, maar vooral haar zingen met haar hart is de kwaliteit, die van haar een speciale professor van de Pendrecht Universiteit maakt. Rita komt weliswaar van elders, maar Pendrecht is wel haar wijk.
Allerlei voorbeelden passeerden de revue, zoals een college van een paar jaar gelden, die bij mensen thuis gehouden werden. De veiligheidsmensen en de stadsmarinier gingen langs bij Laetina Weldemarian in de Schuddebeursstraat. Een groepje professionals (studenten in de termen van de Pendrecht Universiteit) wilden met bewoners over veiligheid in Pendrecht praten. De eerste opmerking in de Schuddebeursstraat was: ‘Het is hier wel heel erg donker op die galerij en in de straat. Dat was les één die professor Laetina al niet meer uit hoefde te leggen en eigenlijk niet eens meer uit hoefde te spreken.
De beste manier is zelf ervaren, zo werkt dat. Inmiddels is er veel licht in de straat en hangen er camera’s, die alles dagelijks registreren.
Rita was dus de muzikale schakel tussen het college Dortmund en de bijeenkomst van de adviesraad. Een raad, die niet zo lang in het leven geroepen werd, om de bewoners van Zuid zich uit te laten spreken over de zaken die Pact op Zuid aan wil pakken om Rotterdam Zuid op de kaart te zetten als de meest interessante plek van de wereld.

Mario Bosch gaf een korte uitleg van wat de bedoeling was van zijn rondleiding om de leden een goed beeld te geven over het onderwerp waar het advies op uitgebracht gaat worden aan de stuurgroep van Pact op Zuid. Want alle leden zijn het er over eens dat groen in de wijken van belang is. Maar wat gebeurde er?
Er moet drastisch bezuinigd worden door de gemeente en de deelgemeente en dat betekent dat er druk gestudeerd is op het deelgemeentekantoor over wat er uit de begroting kan. Groenonderhoud is een grote post. Dus als we groen, dat veel onderhoud vraagt weghalen, halen we onze doelstelling. En des te eerder we daarmee beginnen, des te meer geld we besparen.
Er werden in Pendrecht diverse plekken met de Raad van Advies en Dortmunders bekeken, waar groen weggehaald werd, zonder de bewoners vooraf te informeren. Een plak waar dat gebeurde was bij Mario Bosch achter de flat, waarin hij woont. ‘s Morgens niks aan de hand en ‘s middags terug van zijn werk al het groen weg. En in Pendrecht wordt zoiets meteen opgepikt. Hij sloeg alarm en meteen werden de bezuinigingen en het weghalen van het groen alsnog met bewoners besproken in een spoedbijeenkomst. Daar is een groepje bewoners uit voortgekomen, dat alles scherp in de gaten gaat houden. Naast verontwaardiging, was er begrip bij bewoners over de situatie, waarin de deelgemeente zit, maar communiceer dan ook met de mensen, die het aangaat.

Eenzelfde beeld gaf het op de Ellemeethof. Veel groen verdween en wat kwam ervoor in de plaats? Kinderen uit de buurt hebben veel behoefte aan speelgelegenheid. Daar gaat de Pendrecht Universiteit overigens ook een apart kindercollege aan wijden.

De raad is er niet alleen voor Pendrecht maar voor heel Zuid. Uit alle wijken van iedere deelgemeente “op” Zuid zijn leden gezocht uit de prachtige groepsfoto’s van “Zuiderlingen” van Linda Malherbe, Elke Scheffers en Joop Reijngoud. De groep uit Dortmund zijn o.l.v. Mario Bosch en de opbouwwerker nog de Tuin op het Zuiden gaan bekijken. In de Krabbendijkestraat is goed te zien wat verdwijnt en wat er voor in de plaats komt. Toevallig kwam het gezelschap in diezelfde straat Annemarie tegen, die net aan het verhuizen is vanuit haar portiekflatje naar een eengezinswoning in de Wagenbergstraat.

De raad heeft haar conclusies getrokken en samen besloten dat er met de leden die er niet bij konden zijn verder gepraat wordt en er uiteindelijk een advies uitgebracht wordt aan de stuurgroep.

Daarover later meer.

Op de foto’s:
bovenaan een druk gesticulerende Maurice Specht in het Duits vertalend wat er gezegd is over Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit.
Daaronder de groep bezoekers uit Dortmund zijn zeer benieuwd naar de manier van werken van de bewonersuniversiteit.
Mario Bosch op pad met de beide groepen naar de achterkant Tholenstraat en de Ellemeethof. Samen op de groepsfoto. Onderscheid tussen de raad en de bezoekers is nauwelijks te zien.
Op de weg terug langs de Tuin op Zuiden en dwars door Restaurant Zuiderkroon, langs Frans den Hollander, die de plantenbakken op het Vlissingenplein van water voorziet.