Curiositeit in Berlijn

Tijdens zijn presentatie op zondag 17 oktober 2010 over Berlijn was er naast weemoed over wat Berlijn allemaal overkomen is ook plaats voor een knipoog.

Want wat zag Mario Bosch toen hij naar de klokken van de Gedächtniskirche keek?

Precies!

Ook die lopen ongelijk.

Hij wist te vertellen dat de rechter klok de juist tijd aangaf en de linker dus hopeloos uit de maat liep.

Hij sprak de hoop uit dat Berlijn een ‘Ilona Otter’ heeft en dat het euvel aangepakt gaat worden.