Dank je pastor Kees Bruin voor je betrokkenheid

Zondag 1 maart werd in zijn laatste eucharistieviering in de Sint Bavokerk afscheid genomen van pastor Kees Bruin. Parochianen, vrienden en collega’s van Kees kwamen in grote getale naar zijn afscheidsdienst en prezen zijn betrokkenheid bij de parochies, bij de wijk en bij de Sint Bavokerk.
Zondagmorgen 1 maart was er een drukke eucharistieviering in de Sint Bavokerk. Er werd afscheid genomen van pastor Kees Bruin. Kees Bruin was misschien niet zo lang als pastor verbonden aan de parochies Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de Heilige Drie-Eenheid. Hij heeft in die tijd wel indruk gemaakt als een betrokken man met een tomeloze inzet voor de mensen om hem heen. Kees Bruin liet zich in die tijd ook in de wijk zien. Hij kreeg bijvoorbeeld onlangs op de Pendrecht Dis(cussie), een bijeenkomst waarop professionals in de wijk bijpraten over de voortgang van de vernieuwing van Pendrecht, het zogenaamde zonnetje uit handen van Gerard Boom, de voorzitter van de bewonersorganisatie.

De bijgaande beelden hebben betrekking op het afscheid van Kees Bruin. Foto 1 komt van de website van de Lourdesparochie en maakt heel goed zichtbaar wat voor man Kees is. De andere foto’s tonen Sint Bavo, zoals die afgebeeld is en in de Mariakapel geplaatst is en op het rode plaatje een deel uit het programmaboekje, waaruit de dank van de parochianen spreekt en de wens tot veel plezier en succes in zijn nieuwe taak bij de orde van de Spiritijnen op het Kasteel Gemert.

De Sint Bavokerk was bij de laatste eucharistieviering met Kees Bruin zo vol, dat men liturgieboekjes tekort kwam. Henk Oosthoek vertelde, dat men er met het oog op de te verwachte opkomst al extra bijgedrukt had, maar dat bleek toch onvoldoende.
Het Dames- en Herenkoor, het Ritmisch Koor Sint Bavo en het Koor van de in het Engels zingende Afrikaanse parochianen leverden hun medewerking aan een indrukwekkende dienst.
De pastor zei dat hij goede herinneringen zal bewaren aan zijn tijd in Rotterdam. Volgens veel parochianen meent hij dat echt.
Een ander bijzonder moment was de inwijding van een beeldje van de naamgever van de kerk, de heilige Sint Bavo, dat direct daarna in de Mariakapel werd geplaatst. Na de plaatsing werd het Bavolied gezongen, waarin de geschiedenis van de kerk wordt aangehaald:
(…) Ja, Sint Bavo is altijd een steun voor ons gebleven. Het bewijs is deze kerk, gebouwd vlak na de watersnood. (…)
Veel mensen bleven in de kerk voor de receptie om persoonlijk afscheid te nemen van Kees Bruin. Onder hen dagburgemeester Mario Bosch, die Kees Bruin een oude ansichtkaart van de Slinge met daarop de voor Pendrecht karakteristieke Sint Bavokerk gaf met een afscheidsgroet.

Kees Bruin zal niet zomaar vergeten zijn.