Dansvereniging Pendrecht swingt in de Middelburgt

Achter die fraaie dansmuziek zit Johan van Peer. Hij is de dj. Niks geen DJ Tiesto of schreeuwende RAPs. Zijn muziek klinkt welluidend en zet de mensen aan om te walsen of om met elkaar de Tango te dansen.

Beneden in de foyer wordt op hetzelfde moment domino gespeeld. Dat gaat er beduidend luidruchtiger aan toe. De stenen lijken soms door de tafel heen te moeten. Een heel ander temperament. En gezelligheid troef.

Boven hoeven de hakken niet door de vloer en is het ook gezelligheid troef, maar op een geheel andere manier. Dat kan allemaal in het wijkgebouw van de wijk Pendrecht. Het wachten is nog op een initiatief om de dansers en de domino-spelers iets samen te laten te doen. Dat initiatief zal niet zo lang op zich laten wachten.

En boven gaat het om een echte vereniging, dus er is een verloting bij met mooie prijzen. Geen bekers, maar ingepakte flessen. Het lijkt veel op wat er op de tafel van de domino-spelers staat.

En dat het nou om een in zichzelf gekeerde, besloten club gaat, ook mis. De vereniging staat open voor iedereen uit de wijk die wil komen dansen en van gezelligheid en mooie muziek houdt.

Kijk maar in de activiteitenkalender, wanneer de vereniging opnieuw in de Middelburgt is.