De 8-stratenaapak Pendrecht Noord in de Raadstafel

Maandagavond 10 september om 19:30 uur vindt in de Waalhavenzaal van het deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11 – 13 de Raadstafel plaats. Op de agenda staat de Evaluatie van de zogenaamde 8-stratenaanpak in het nooordelijk deel van Pendrecht.
Maandagavond 10 september om 19:30 uur vindt in de Waalhavenzaal van het deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11 – 13 de Raadstafel plaats. Op de agenda staat de Evaluatie van de zogenaamde 8-stratenaanpak in het nooordelijk deel van Pendrecht.

Op de foto de flat aan de Ellemeethof, één van de straten die in de aanpak pasten.

Evaluatie 8 stratenaanpak Pendrecht Noord

De 8 stratenaanpak is in september 2010 van start gegaan in Pendrecht Noord. De aanleiding hiervan is het feit dat de stadsmarinier in 2009 op basis van gegevens over criminaliteit, overlast, schoon en heel heeft geconstateerd dat in een aantal specifieke flats in Pendrecht Noord opvallend veel van deze feiten voorkomen. In de aanpak werken gemeente, Woonstad Rotterdam en organisaties in de wijk samen. Doel van de aanpak is het vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners en de leefbaarheid in het gebied te vergroten.

Bij de start van de 8 stratenaanpak is gekozen voor de vorm van een pilot, die liep van 1 september 2010 tot 1 maart 2011, om na afloop te kunnen concluderen of de aanpak een beproefd concept is als meerwaarde op de bestaande uitvoering. De aanpak is inmiddels duurzaam ingebed in de Vraagwijzer. Na afloop van de pilot wordt deze fase geëvalueerd. Het doel hiervan is om op basis van de inzichten uit de evaluatie verbeteringen te kunnen formuleren voor een duurzame en succesvolle voortzetting van de 8 stratenaanpak in Pendrecht Noord. Tijdens de raadstafel debatteert de deelraad over de uitkomsten van de evaluatie van de 8 stratenaanpak. Belangrijke vragen hierbij zijn: is met de 8 stratenaanpak bereikt wat de deelraad met de gebiedsvisie Charlois heeft beoogd? Leidt de evaluatie tot aanpassing van de duurzame inbedding in de Vraagwijzer? Is de aanpak binnen de daarvoor vastgestelde kosten gebleven?