De boom is nu helemaal weg

Was er nog een plateau over waaronder de stronk van de enorme populier schuil ging.

Die is nu ook weg.

‘Er is alleen nog aarde en zaagsel te zien waar de boom heeft gestaan’, aldus de bewoner van de flat, die het hele proces van de kap en verwijsering van de restanten van de boom in beeld bracht.

Of er nog een nieuwe boom komt, is niet bekend. Dat merkt de dagburgemeester, Mario Bosch, op zijn weblog op.