De Burghsluissingel is weer toegankelijk

Na ruim anderhalf jaar is het weer mogelijk om langs de Burghsluissingel te lopen (foto links boven). Afgelopen week zijn de bouwhekken rondom de nieuwbouw weggehaald waardoor de straat weer toegankelijk is, al is de oorspronkelijke rijstraat nu een voetpad geworden. De drie woontorens met elk 27 woningen zijn aan de buitenkant klaar maar binnen moet er nog het nodige gebeuren. De opvallende balkons (foto rechts boven) zien er hetzelfde uit als die van de flats Dintel en Volkerak in de Dinteloordstraat, dat is niet zo vreemd want de beide complexen zijn ontworpen door De Nijl Architecten.

Vanaf het voetpad zijn er twee paden die naar de ingangen van de torens leiden, die paden liggen steeds tussen twee torens in. Het pad tussen de eerste en de tweede toren (foto midden links) leidt naar de twee torens waar de zorgwoningen van Aafje komen. De twee torens zijn met elkaar verbonden door laagbouw waar een gemeenschappelijke ruimte komt. De huisnummers in de eerste toren zijn 1-53 en in de tweede toren 59-111. Voor de laagbouw langs loopt een pad met daarboven ijzeren balken waardoor er een soort arcade is ontstaan (foto midden rechts), de arcade is echter niet overdekt.

Het andere pad leidt naar de hoofdingang van de derde toren (foto links onder: de brievenbussen), dit zijn huurwoningen zonder zorgvoorzieningen. Ook hier is een arcade tussen de beide torens maar het rechtse deel loopt dood tegen de tweede toren. Een ander verschil is dat er in de verbindende laagbouw geen ramen zijn. In de derde toren waren huisnummers met lettertoevoegingen nodig omdat er te weinig nummers beschikbaar zijn, de huisnummers zijn 113, 115, 117A-125E. De beide arcades en de gangen in de woontorens liggen in elkaars verlengde zodat je door de drie flats heen kunt kijken (foto rechts onder).

Volgens de laatste planning kunnen de woningen vanaf half oktober worden betrokken. Het is de bedoeling dat er later nog een feestelijke opening komt maar dat zal pas gebeuren als de meeste bewoners er hun intrek hebben genomen. Op vrijdag 23 september kunnen belangstellenden een modelwoning bekijken, nadere gegevens hierover worden te zijner tijd bekend gemaakt.

(bron: weblog Mario Bosch)