De eerste gevelsteen van Tuinstad Pendrecht

Mario laat met de steen op de achtergrond zien waar die plek in Pendrecht ligt. Daar werd op de hoek van de Oldegaarde en de Groene Kruisweg in 1953 door Lotte Stam-Beese (de stedenbouwkundige die Pendrecht ontwierp) de eerste paal geslagen en legde op 29 maart 1954 een vertegenwoordiger van de OWG de eerste steen.

Mario weet er veel van. Hij houdt de geschiedenis van Pendrecht bij en schrijft:

Deze gevelsteen bevond zich in de zijgevel van het blok Oldegaarde 988-998. Dit waren de eerste Pendrechtse woningen, opgeleverd op 2 november 1954. In de zomer van 2004 zijn de huizen afgebroken en kort voor de sloop is de steen verwijderd en opgeslagen in het wijkkantoor van de Nieuwe Unie op Plein 1953.

Met de sluiting van het wijkkantoor eind februari 2006 dreigde de steen uit de wijk te verdwijnen. Gelukkig is dat niet gebeurd en sinds 24 februari 2006 staat de steen voorlopig op deze plek. Het is de bedoeling dat de gevelsteen een plaats krijgt in de nieuwbouw die in de toekomst op de plaats van de eerste Pendrechtse woningen gebouwd zal worden.

Daarmee wordt een idee om de steen in de hal van de flat Schouwen aan de Zierikzeestraat te verwerken doorkruist. Geen ramp: voor die plek wordt er gewerkt aan een beter en passender kunstwerk. En de bewonerscommissie van Schouwen Duiveland hoopt dat die er is bij de oplevering van hun complex.