De jury over de Pendrecht Universiteit als categoriewinnaar

De foto werd onlangs gemaakt in het Pendrecht Museum.

In een van de 5 categorieën werd de Pendrecht Universiteit winnaar. Daarmee verwierf de universiteit een premie van € 750. Met die zekerheid gingen een aantal professoren van de universiteit naar de Burgerzaal van het Stadhuis.

Maar wat had ervoor gezorgd dat de jury tot dit oordeel gekomen was? Vrijdag 10 december lag er voor iedereen een juryrapport klaar en dar stond het volgende in:

Pendrecht Universiteit
Winnaar in de categorie ‘educatie & sociaal-culutreele vorming’

“De professionals zijn de studenten en moeten zo wel luisteren”

De Pendrecht Universiteit organiseert colleges over actuele maatschappelijke onderwerpen. Bewoners nemen de rol van professor op zich en de beroepskrachten zijn de studenten. Iedere deelnemer weet dat hij of zij spreektijd krijgt. Dit betekent niet dat iedere spreker altijd gelijk krijgt, maar wel dat hij of zij altijd gehoord wordt. Deze methode leert mensen een probleem te benoemen, te beargumenteren en zich een mening te vormen. Met deze methode worden bewoners betrokken die niet naar ‘normale’ bijeenkomsten komen, omdat zij het idee hebben dat zij hier toch niet aan het woord komen. De organisatie is in 2005 opgericht. Naast vier bestuurders helpen bij elke bijeenkomst gemiddeld 14 vrijwilligers mee.

De jury over de Pendrecht Universiteit
De jury vindt het initiatief erg origineel en het komt heel effectief over. De juryleden vinden Pendrecht een wijk bij uitstek voor deze methode. Vooral de wederkerigheid van de bijeenkomsten vindt de jury een sterk punt. Door het tonen van respect worden mensen gemotiveerd om hun mening te uiten.
De Pendrecht Universiteit biedt hier een prachtig podium voor.

Bladzijde 14 in het Juryrapport Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2010.