De Jury van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs over de winnaar

De foto werd gemaakt in het Pendrecht Museum. De professoren op de foto zijn: musici, organisatoren van zomercarnaval, de dag- en de nachtburgemeester (beiden goed thuis in de geschiedenis van de wijk), medewerkers van de Rollatorwerkplaats Pendrecht, een organisator van sportieve wandelingen en activiteiten in de avontuurlijke speelplek Stellenbos, de projectleider van de Pendrecht Universiteit, een geluidstechnicus en twee succesvolle winkeliers.

Op pagina 20 van het Juryrapport van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2010 staat:

De winnaar

De categoriewinnaar die door de jury is voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam om winnaar te worden van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2010 is er één waardoor de jury zich geïnspireerd voelde. De vertegenwoordigers van deze winnaar zijn enthousiaste persoonlijkheden die energie uitstralen.

De organisatie blinkt vooral uit door haar creatieve aanpak. Met weinig middelen, vooral bestaand uit de eigen netwerken van de vrijwilligers, bereiken deze mensen veel. De organisatie voegt volgens de jury veel toe aan de levens van de mensen met wie zij werken.

De vrijwilligers zijn volgens de jury een rolmodel voor velen. Zij staan in dit initiatief centraal, wat de aanpak interessant maakt. Vooral de energie die men steekt in het werven en bijhouden van vrijwilligers werpt vruchten af. Daarmee scoort men hoog op het criterium ‘doelmatigheid’. De presentatie van het project aan de jury was overtuigend en kwam volkomen authentiek over.

Het enthousiasme en de creatieve en volhardende aanpak van de winnende organisatie strekt tot voorbeeld. De deelnemers hebben ingezien dat iets doen voor de maatschappij en je omgeving ook je zelf écht een goed gevoel geeft. Ze weten dat gevoel ook over te brengen. Daarmee scoren ze erg hoog op het criterium ‘inspirerend’.

De doelen die de organisatie zich stelt, zoals het vergroten van kennis en zelfredzaamheid, worden naar het idee van de jury ruimschoots gehaald. Daarmee voldoen ze duidelijk aan het criterium ‘maatschappelijke betekenis’. Gelet op de missie is het ook een echt Rotterdamse organisatie.

De concurrentie was zeer geducht, de jury is ingenomen met het niveau van de aanmeldingen die zij ontvangen heeft. Ondanks het hoge niveau van de concurrentie is de jury unaniem in haar keuze. Zij is dan ook erg trots om als winnaar te mogen presenteren:

De Pendrecht Universiteit