De Raad duikt in de Wijk

Na het weergeven van de stand van zaken door Katja Horeman, de gebiedsmanager van Pendrecht en Zuidwijk gingen de raadsleden in gesprek met bewoners aan een drietal tafels.
Aan de hand van een fotopresentatie nam Katja Horeman de stand van zaken in de wijk door.

Pendrecht is Goed Bezig was haar verhaal, maar we zijn nog lang niet klaar. Er moet nog een heleboel. Zij had er alle vertrouwen in dat dat ook voor elkaar komt.

Daarna werden de tafels ingericht.

In de onderwerpen Talentontwikkeling en Economie en arbeidsmarkt bleken maar weinig bewoners belangstelling te hebben.

Voor het Woonmilieu en leefomgeving was zoveel belangstelling dat er naast de eigenlijke tafel met Elly de Heer als gespreksleider en Shirley Ramlal als rapporteur spontaan een tweede tafel kwam met Evert van der Schee als gespreksleider en Bartjan Zilverberg als rapporteur.

De punten pasten nauwelijks op de vellen papier.