De Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit

De Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit kwam bij elkaar en kwam tot een aantal mooie voornemens.
Het had een beetje de sfeer van 13 oktober 2003.
Toen was Dominic Schrijer portefeuillehouder bij de deelgemeente Charlois en introduceerde hij het idee van vitale coalities bij een aantal bewoners van Pendrecht.
Er kwam een kerstfeest op Plein 1953 en allerlei andere zaken gingen rollen. In februari was er iets ernstigs gebeurd in Pendrecht. Pendrecht kam ontzettend negatief in het nieuws. Aan het eind van het jaar kwam er een soort tegenoffensief. Bewoners voelden zich absoluut niet thuis in het beeld dat van de wijk geschetst werd.
En vanaf dat moment werden er een heleboel zaken aangepakt.

Er kwamen meer activiteiten onder de noemer van Vitaal Pendrecht. Initiatieven werden genomen om de rollen om te draaien. De Pendrecht Universiteit werd een middel om nog meer initiatieven van bewoners in beeld te brengen en te versterken.

Dinsdagavond kwam de Raad van Advies van die universiteit bij elkaar. Niet iedereen kon erbij zijn. Marleen de Jong is op vakantie in Canada en Jaap Boogaard en Anne van Veenen waren verhinderd. Maar Ton Bevers, Elle ter Kuile, Duco de Bruijn en Dominic waren er wel bij.

Katendrecht en Pendrecht dreigen uit de aandacht te raken. In de nieuwe beeldvorming over zuid worden beide wijken neergezet als plaatsen waar de wijkaanpak succesvol gewerkt heeft. Te snel wordt gedacht dat ook de opgaven waarvoor de wijk staan gehaald zijn. Investeringen in Pendrecht zouden niet meer nodig zijn.

Allerlei voor de wijksamenleving belangrijke zaken worden niet meer gefinancierd en dreigen te stoppen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er moet nog steeds stevig geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld de Kinder Campus Pendrecht, het Kangarooproject, het Pendrecht Theater en vooral de sociale samenhang tussen bewoners in de straten. Maar financiering voor de Kinder Campus is er niet meer in 2012. Er is nog maar geld voor één voorstelling van het Theater en campagnes als Mensen Maken de Stad, Hart voor Zuid verdwenen. Als er geen nieuwe bronnen van financiering aangeboord worden zullen ook opbouwwerk en activiteiten van Vitaal Pendrecht verdwijnen en gaat zelfs de Pendrecht Universiteit er aan onder door.

Begin oktober wordt er om die reden een andere weg in te slaan. Wanneer de bronnen via de deelgemeente, gemeente en regering er niet meer zijn wordt het tijd om andere bronnen aan te boren.

Er komen vast op deze site berichten over het vervolg.