De stad als interface ook van Pendrecht

Martijn de Waal studeerde wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef en proefschrift met als titel ‘de stad als interface’ over digitale media en stedelijke openbaarheid. In mei 2007 leidde Mario Bosch de student rond in Pendrecht en stuurde de dagburgemeester een exemplaar van zijn proefschrift. Mario doet er verslag van in zijn weblog.
Mario Bosch schrijft de redactie: “Martijn de Waal (student Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen) is een aantal jaren geleden in Pendrecht geweest omdat hij een proefschrift aan het schrijven was waarin de geschiedenis van de wijk een rol speelt. Ik heb hem op 26 mei 2007 rondgeleid en het een en ander verteld over de wijk.
Vandaag ontving ik zijn proefschrift dat als titel heeft “De stad als interface (digitale media en stedelijke openbaarheid)” en de omslag is gebaseerd op het stedenbouwkundig patroon dat Lotte Stam-Beese voor de wijk heeft ontworpen (zie bijlage). Bij het vluchtig doorbladeren komt Pendrecht maar ook mijn naam daar meerdere keren in voor. Een deelhoofdstuk is zelfs geheel gewijd aan “de buurtblog van Mario Bosch” en enkele passages daaruit laat ik hieronder volgen.”

De bijlage waarover hij spreekt staat hiernaast afgebeeld. De weblog van Mario is overigens via de knop Dagburgemeester maar ook via deze link te bekijken. En dan scrollen naar zondag 7 januari.

Mario stuurde ook een aantal citaten uit het proefschrift van Martijn de Waal, nu schrijver, programmamaker, consultant en onderzoeker, mee:

Al enkele jaren schrijft Mario Bosch – inwoner en ook wel bekend als ‘dagburgemeester’ van Pendrecht – bijna iedere dag een korte update op zijn Weblog Pendrecht. Zo lezen we op dinsdag 24 mei 2011 dat de klokken van de Bavotoren het weer doen. Op maandag 23 mei noteert hij dat hij tijdens een fietsrondje zag dat Frans en Maja den Hollander aan het sproeien waren op het Vlissingenplein. De dag daarvoor meldt Bosch aan bezoekers van restaurant Zuiderkroon dat vaste gast Wim van der Pot spoedig herstelt van een beroerte. Andere nieuwtjes die in de dagen daarvoor langs komen: de supermarkt krijgt een nieuwe naam, de computerlessen in de kiosk op de Zijpe gaan niet door en het muziekfeest op Plein 1953 onder het motto ‘Pendrecht is net een dorp’ was een succes. Ouderling Tjark Jansen had er snacks en drankjes verkocht en Elly Kamperman stond achter een informatiekraam. Bij de biljarttafel in de Zuiderkroon was het druk die dag maar Cees Dorsman vertelde dat er in juli en augustus een zomerstop aan komt. En zo gaat het verder: vrijwel geen activiteit in de wijk ontgaat Mario Bosch en trouw beschrijft hij zowel de evenementen als allerlei alledaagse rituelen en kleine veranderingen in de buurt. Betrokkenen worden doorgaans met naam en toenaam genoemd en vaak ook gefotografeerd.

(…)

Mario Bosch is misschien de meest fanatieke maar niet de enige online chroniqueur van het alledaagse leven in Pendrecht. Er zijn ook een aantal pagina’s op Hyves aan de buurt gewijd en ook via andere sociale netwerken melden verschillende bewoners wat zij in Pendrecht aan het doen zijn of van plan zijn. Alledaagse routines en bijzondere gelegenheden die zich fysiek in de wijk voordoen krijgen zo digitaal een tweede leven.

(…)

Zo ontstaat er wat Eric Gordon ‘networked locality’ noemt, daarmee bedoelt hij dat allerlei sociale en culturele uitwisselingen zowel op fysieke locaties als via digitale media verlopen. (…) Dankzij zijn weblog is Mario Bosch in Pendrecht uitgegroeid tot wat Jane Jacobs een ‘public figure’ noemt. Hij is nadrukkelijk in de buurt aanwezig, zowel online als offline, en zo een herkenbaar aanspreekpunt voor medebuurtbewoners. En kunnen op soortgelijke wijze – door de blog regelmatig te bezoeken – personages als Wim van der Pot, Tjark Jansen en Elly Kamperman allicht alsnog uitgroeien tot vertrouwde vreemden, zonder hen ook steeds fysiek te ontmoeten?

(…)

Een bewoner van de Turkse gemeenschap die Boschs blog bezoekt om een verslag van de iftar-maaltijd te lezen stuit daar ook op een verslag van het muziekfestival of een optreden van het Pendrecht theater in de Bavokerk. In dit geval fungeert Mario Bosch als ‘brug’ die vanuit zijn interesse voor de wijk de verschillende activiteiten die zich daar afspelen met elkaar verbindt. Voorwaarde is wel dat een blogger als Mario Bosch zich tussen al die verschillende werelden beweegt, dat hij als het ware de bruggen tussen al die verschillende publieken weet te leggen.

Martijn de Waal geeft hiermee een mooie beschrijving van de rol die de dagburgemeester speelt en hoe zijn weblog daar een bijdrage aan levert. Geen wonder dat veel mensen hem en zijn weblog volgen.