De woonvisie van wethouder Pastors

Steunpunt Wonen had deze bijeenkomst georganiseerd en de verschillende partijen uitgenodigd. De VVD en het CDA hadden vooraf al gezegd geen vertegenwoordiger te zullen sturen. Leefbaar Rotterdam en Michiel Smit lieten op de avond verstek gaan. Theo Cornelissen van de SP was er en eigenlijk de beste maat van de bewoners. Cornelissen praatte vooral vanuit de Agniesenbuurt en de ervaringen van de Bewonersvereniging daar. Ed Goverde van de PvdA Charlois was er en ook Bert Cremers. Bea Kruse van Groen Links sloot de rij. Een behoorlijke delegatie van bewonersvertegenwoordigers gaf hun mening over de woonvisie.
Bert Cremers onderstreepte de sterke positie van de bewoners als het om herstructureren en de plannen van de gemeente gaat. “Voor herstructureren zullen de corporaties en de politiek de bewoners nodig hebben, anders komen ze in een rembak terecht, die er voor zorgt dat alle voornemens stranden. Dan komt er geen doorstroming en komt er kaalslag en geen nieuwbouw”, aldus de oppositieleider in de gemeenteraad.
De huidige bewoners van de wijk zijn dus een machtige partij. Die moet dan wel goed georganiseerd worden. Aan de BOP-vertegenwoordigers zal het niet liggen Mar van Dinter wees de partijen erop dat er in de woonvisie van Pastors staat dat er in principe geen terugkeergarantie is voor bewoners. En dat er ook voor minder draagkrachtige bewoners gebouwd moet worden.