Dit weekend nachtelijke werkzaamheden Vaanplein

De afdeling voorlichting van de deelgemeente Charlois schreef het volgend bericht aan de bewonersorganisaties en Vitaal Pendrecht neemt dat bericht maar even mee:

Beste leden bewonersorganisaties,

Zoals u ongetwijfeld weet is Rijkswaterstaat begonnen met de werkzaamheden aan de A15. Het werk moet ervoor zorgen dat in 2015 de snelweg is verbreed zodat er minder files staan van en naar de Maasvlakte. Helaas gaan deze werkzaamheden af en toe gepaard met overlast. Komend weekend volgen werkzaamheden rondom het Vaanplein. De uitvoerder, A-Lanes, zorgt ervoor dat bewoners in de nabije omtrek van de werkzaamheden via een bewonersbrief op de hoogte worden gebracht. De deelgemeente neemt deze berichten over op website en deelgemeentepagina. Daarnaast proberen wij de informatie op zoveel mogelijk manieren bekend te maken bij de bewoners. Vandaar dat ik u onderstaand bericht doorstuur met het verzoek dit op te nemen op uw website.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Ron de Koning

Komend weekend worden ‘s nachts op het Vaanplein bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Waar de A15 de A29 kruist, wordt een deel van het oude – niet meer in gebruik zijnde viaduct – gesloopt. Ook wordt een grondkerende damwand ingetrild om een bouwkuip te maken voor een pijler van de nieuwe fly-over. Het werk wordt ‘s nachts uitgevoerd omdat tijdens de werkzaamheden de verbindingsweg van de A29 naar de A15 dicht moet en de rijksweg overdag maximaal beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bewoners in de directe omgeving zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.

Het intrillen van de damwanden vindt plaats op vrijdag 13 januari tussen 22.00 en 06.00 uur, op zaterdag 14 januari tussen 20.00 en 06.00 uur en op zondag 15 januari tussen 20.00 en 05.00 uur. Het slopen van het oude viaduct gebeurt op zaterdag 14 januari tussen 20.00 en 06.00 uur en op zondag 15 januari tussen 20.00 en 05.00 uur.

Ontheffing gemeente
Voor het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat, zijn door de gemeente Barendrecht de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Wegafsluiting en omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de verbindingsweg van de A29 naar de A15 (Bergen op Zoom richting Rozenburg) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer komende uit Bergen op Zoom/Zierikzee/Hoeksche Waard en gaande in de richting van Den Haag/Europoort/Havens 2000-9900 wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via de A15 (Europoort-Ridderkerk), af- en toerit 20 (Barendrecht/IJsselmonde). Dit is omleidingsroute K.

Verbreding A15

De sloop- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg. Projectuitvoerder is A-Lanes A15 (Ballast Nedam, John Laing, Strabag, Strukton). Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.
A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter duren of op een ander moment plaatsvinden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De meest actuele informatie over het project is te vinden op de site van Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kan men contact opnemen met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Ook is er meer informatie te vinden op de volgende websites: de site van Rijkswaterstaat en de site vanAnaarBeter.nl.