Een avondje zonnecollectoren in het Pendrecht Museum

Pendrecht wil graag meedoen aan verduurzaming en wat is er dan mooier dan gebruik te gaan maken van zonne-energie via de daken van de verschillende flatcomplexen in Pendrecht.

Woonstad Rotterdam is daarin geïnteressserd en ook de verenigingen van eigenaren zijn benieuwd of zo’n optie de zaak wat goedkoper maakt.

Oscar König, directeur van Steeds een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonnecollectoren hield een inleiding en beantwoordde vragen van de bestuurders van de verenigingen in Pendrecht.

Hij gaf ook commentaar op de laatste berichten over het in brand vliegen van dergelijke collectoren. Hij legde uit dat dat al een tijdje bekend was en bij bepaalde typen en vooral bij extreem hoge temperaturen voor kan komen. Waarom men dan in de pers doet alsof het een nieuw gegeven is en erover bericht alsof alle zonnecollectoren aan dat euvel lijden, is hem een raadsel.

Ook de VvE’s vertegenwoordigers waren niet van deze berichtgeving onder de indruk. Zij willen vooral goede informatie en zijn erop uit om de lasten van hun leden en henzelf zo laag mogelijk te houden.

Zij zijn ook in voor duurzaamheid en vinden in Woonstad Rotterdam een bondgenoot.

De verschillende mogelijkheden werden met Oscar König doorgenomen en er werden afspraken gemaakt om verder te onderzoeken of collectoren besparend kunnen zijn bij de in Pendrecht voorkomende dakoppervlakten en bedekiingen op het dak.

De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de Pendrecht Universiteit en worden nauwgezet vastgelegd door Jeane Lam. Zij volgt sinds zij de bijeenkomsten notuleert ook steevast de berichten over zonne-energie en zonnecollectoren.