VvE college in Pendrecht Museum

College van VvE’s in Pendrecht Museum van 19:00 tot 21:00 uur.
In het Pendrecht Museum is er op donderdag 28 februari een college van de Verenigingen van Eigenaren in Pendrecht.

Op het programmam staan de ontwikkelingen rond zonnencollectoren op de complexen van eigenaren in Pendrecht.

Iedereen is welkom!