Een bijzondere ontmoeting met Naseem Akhtar

Een bijzondere ontmoetingmet Naseem Akhtar op donderdag
5 november 2009 van 15.00 – 17.00 uur in Villa Zebra Rotterdam. Woonstad Rotterdam en Rootlink nodigen u van harte uit! De Pendrecht Universiteit ziet in Naseem Akhtar uit de wijk Balsall Heath van Birmingham een geweldige inspiratiebron. Een vrouw, moeder, student en docent, die Engeland en bewoners in veel Europese steden motiveerde om zelf je wijk te verbeteren.
De Pendrecht Universiteit was in 2004 nauw betrokken bij de oprichting van de Resident University R4R-Europe. Bij die oprichting liep een bewoonster uit Birmigham de tweede stad van Engeland uit de wijk Balsall Heath enorm in het oog. Niet alleen bewoners waren onder de indruk zelfs minister Sybilla Dekker stak haar bewondering niet onder stoelen of banken. Zij nam tegen alle protocollen in de microfoon en zei in het Engels: “Mevrouw ik ben erg onder de indruk van wat u doet. Ik zou wensen dat er in Nederland veel bewoners waren, die zoals u te werk gaan. Wij hebben dat in dit land erg nodig!”

Het is dan ook geweldig dat Woonstad Rotterdam en Rootlink, die samenwerken aan goede participatietrajecten voor bewoners. Naseem Akhtar hebben uitgenodigd in Villa Zebra en een programma met haar gemaakt hebben.
woont en werkt in
Naseem Akhtar woont in Balsall Heath in Birmingham (UK), een wijk die gekenmerkt wordt door een roerige historie en een diverse samenstelling van de wijk. Wij (Rootlink en Woonstad, red.) hebben haar uitgenodigd om haar kennis en ervaringen met ons te delen.
Naseem is een actief lid van bewonersorganisatie ‘Balsall Heath Forum’. Zij zet zich dagelijks in voor verbetering van haar wijk. Zij ijvert voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen met verschillende culturele achtergronden.
Bijvoorbeeld door de oprichting van een vrouwensportclub die ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie
heeft. Naseem maakt daarnaast deel uit van de Nationale Klankbordgroep, die de Britse regering adviseert over
bewonersaangelegenheden.
Op 5 november a.s. vertelt Naseem hoe zij een groeiend aantal bewoners, ook uit groepen die moeilijk te bereiken zijn, inspireert om zich voor langere tijd in te zetten voor Balsall Heath. Zij legt bovendien uit hoe zij samenwerkingsverbanden organiseert tussen bewoners, overheden, corporaties en andere partners.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
15.00 uur Welkom en toelichting door Ron van Gelder, regiodirecteur Woonstad Rotterdam.
15.10 uur Introductie van Naseem en haar wijk, gevolgd door een gesprek aan de hand van drie vragen:
1. Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare groepen?
2. Hoe ontwikkel je langdurige inzet van actieve vrijwilligers?
3. Hoe organiseer je effectieve samenwerkingsverbanden tussen bewoners, corporaties, overheden en andere partners?
15.50 uur Paul Claessens, Aktiegroep ‘ Het Oude Westen’, en Gerdie Bours, programmamanager Woonstad Rotterdam, reageren aan de hand van eigen ervaringen op het verhaal van Naseem.
16.10 uur Vragen, debat met de zaal.
17.00 uur Samenvatting en afsluiting met aansluitend een borrel.
Ellen Hiep van Rootlink leidt het gesprek.
Dit programma wordt u aangeboden door Woonstad Rotterdam en Rootlink.
U kunt zich opgeven bij May de Bruyn Prince: m.debruynprince@rootlink.nl. Tel 010 234 11 79
Wees er snel bij want vol is vol! Maar Villa Zebra is groot genoeg dus ……
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging en routebeschrijving.