Een herinnering aan de havenspoorlijn

In 2004 werd de oude Havenspoorlijn buiten dienst gesteld en is de route verlegd langs de A15, als onderdeel van de Betuwelijn. Op het vrijgekomen tracé is een fietspad aangelegd dat tot voor kort naamloos was.

Gedurende enkele jaren lag er aan de Krabbendijkestraat, tegenover het begin van het fietspad, een stukje rails. Er waren plannen voor een kunstwerk als herinnering aan de havenspoorlijn maar er gebeurde niets. Dagburgemeester Mario Bosch fotografeerde het in april 2009 en ook hij probeerde er achter te komen wat de bedoeling was van dat stukje spoor, tevergeefs.

In De Havenloods van woensdag 27 januari 2010 stond een opmerkelijk berichtje. Er was iemand aangehouden omdat hij werd verdacht van het stelen van treinrails. Een getuige had gezien dat twee mannen in de Krabbendijkestraat treinrails, die los in de berm lagen, in een wit busje stopten. Het busje werd later elders in de stad aangehouden en na onderzoek bleek dat de mannen de rails hadden verkocht aan een opkoper van ijzer.

Mario ging ter plekke kijken en de rails waren inderdaad verdwenen. De Pendrechtse burgervader bij daglicht deed aan de overkant een andere ontdekking: het fietspad over het tracé van de voormalige havenspoorlijn blijkt een officiële naam te hebben! Het straatnaambord vermeldt Havenspoorpad wat eigenlijk de meest logische naam is, ook al past de naam niet bij de overige Pendrechtse straatnamen.

De naam Havenspoorpad is op 23 juni 2009 door de gemeenteraad officieel vastgesteld maar het is niet bekend hoe lang het straatnaambord er al zit. Wie kan daar meer over vertellen?