Eerste bijeenkomst van de kinderraad 2007

Op 23 april is er weer een nieuwe kinderdeelraad. Op de scholen zijn er afvaardigingen gekozen en de kinderen hebben punten voor die vergadering opgesteld. Maandag 2 april was er een eerste bijeenkomst met de kinderen om de kinderraad goed voor te bereiden.
Ze zitten allemaal in groep 7. Ze komen van de Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool. Op de bovenste foto presenteert de afvaardiging van de Hoeksteen haar punten. En op de foto daaronder die van Over de Slinge.
Er kwam in één uur tijd een heel programma uit.

De punten van de verschillende groepen werden allemaal opgesomd. Er is een volgende bijeenkomst nodig om te bepalen wie er voorzitter van de kinderraad wordt. Toen de vraag gesteld werd: “Wie wil er voorzitter zijn op 23 april?”, gingen bijna alle vingers omhoog. Ook voor de andere rollen in de kinderraad was grote belangstelling.
Het belooft een spannende verkiezing te worden.