Eerste editie Taalfaculteit succesvol!

Eerste editie Taalfaculteit succesvol!

De Pendrecht Universiteit heeft het afgelopen jaar een gemotiveerde groep mensen begeleid en ondersteund in het verhogen van hun Nederlandse taalniveau. Het was een zeer gevarieerde groep mensen, qua leeftijd, land van herkomst en niveau. De groep met het hoogste niveau is het afgelopen jaar intensief bezig geweest met de Nederlandse taal en het verbeteren hiervan. Ook hebben de deelnemers een eigen wijknetwerk opgebouwd en durven zij vragen te stellen als er een probleem is. Problemen worden met elkaar besproken en er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Contacten worden onderhouden als er zieken zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld een kaartje gestuurd naar deelnemers die in het ziekenhuis liggen.

Taalraad

Toen de Taalfaculteit begon, overheerste het gevoel van dankbaarheid en afhankelijk zijn. Dit gevoel was er al heel snel niet meer. Er wordt op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gewerkt om het doel te bereiken. Het afgelopen jaar zijn er verkiezingen gehouden identiek aan de gemeenteraad met als gevolg dat we nu een taalraad hebben. De deelnemers hebben hun eigen raadslid gekozen en ook zelf hun onderwerpen vastgesteld. Vooraf is een docent maatschappijleer een college over dit onderwerp komen geven.

Een nieuwe docent, die zelf een aantal jaren lid was van de gemeenteraad in Zwijndrecht, heeft dit onderwerp opgepakt. Alles is volgens een kieslijst en stembiljet verlopen en er is tijdens het eindcollege een heuse raadsvergadering gehouden onder leiding van voorzitter Dominic Schrijer en drie “taalwethouders”. De onderwerpen waren; het milieu, voortgang taalfaculteit en vrijwilligerswerk/betaalde baan/uitkering.

Besproken onderwerpen

Het project “Pendrecht aardgasvrij” leeft onder de deelnemers. Er zijn zorgen over hoe e.e.a. uitgevoerd en betaald moet worden. Er waren projectmedewerkers aanwezig die aantekeningen hebben gemaakt waar zij weer mee verder kunnen. De voortgang van de Taalfaculteit was een onderwerp waar de deelnemers zich ook druk over maken. De algemene stemming was dat ze heel graag willen dat het door blijft gaan. Voor wat betreft het onderwerp ‘vrijwilligerswerk/betaalde baan’ vonden deelnemers dat dit allemaal samenhangt met gezondheid. Van het “inspreken” werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt, allemaal in het Nederlands. Er is nu een heuse Taalfaculteitsraad.

Rollenspellen

De avond voor het eindcollege zijn er drie “balies” ingericht en opgeleukt met kartonnen pc’s, telefoons en een heuse namaak koffiemachine. Deze waren in elkaar geknutseld door een docente en haar zoontje. Er zijn “ID kaarten” gemaakt voor elke deelnemer. Zij konden bij de Vraagwijzer op de “officiële” manier hun ID kaart opvragen.

Na de raadsvergadering zijn de deelnemers met een stempelboekje met opdrachten langs de balies gegaan voor de uitvoering van de opdrachten. Er waren een Vraagwijzer, een pedicure en een fysiotherapie balie voorzien van een professional en een deelnemer. Voor sommige deelnemers werd het wel heel erg “werkelijkheid”. Er was een wachtkamer ingericht en bij het signaal voor de volgende cliënt werd een deelnemer aangesproken op “voordringen”.

Er zijn opdrachten uitgevoerd waar de deelnemers nog elke dag profijt van hebben. De fysiotherapeut heeft de cursisten aangeraden om elke dag bewust te bewegen. Een ziekmelding gebeurt in een Whats-app; dit vergt nadenken over de boodschap. De medisch pedicure heeft ook in 2019 herhalingslessen aangeboden. Ze heeft met heel veel plaatjes op het digibord uitgelegd hoe de voet in elkaar zit en in de praktijk laten zien hoe belangrijk het is om goed voor je voeten te zorgen.

Afsluitend college

Twee keer per jaar houden we een afsluitend college; de eerste in juli voor de zomervakantie. Een aantal deelnemers hebben een korte presentatie gehouden met muzikale omlijsting van Armando Monsanto. Het tweede eindcollege was in december en tot grote verrassing van de deelnemers kwam wethouder mw. Judith Bokhove na een jaar voor de tweede keer het certificaat uitreiken aan de deelnemers. Ze heeft iedereen weer met een mooie toespraak een hart onder de riem gestoken. Het werd dan ook enorm op prijs gesteld.

Praktijkoefeningen

De twee gastdocenten hebben onderling samengewerkt om de lespakketten zoveel mogelijk rendement te laten opleveren. De reacties van de deelnemers waren erg positief. Een reactie van een deelnemer was: “Ik kan nu zelf overleggen met de huisarts voor een keuze als het om fysiotherapie gaat. Ik weet bij welke ik graag wil, het is bekend en dat is fijn”. Er is veel aandacht besteed aan woordenschat en spreeklessen. Vooral voor deze groep waren de praktijklessen erg belangrijk. De voorbereiding van de groep bestond uit een woordenlijst samengesteld door de docenten en de gastdocent. In koppels van twee is geoefend op de uitspraak en het schrijven van de woorden. De opdrachten bestonden uit gesprekken voeren, zoals bijvoorbeeld bij de huisarts en bij de apotheek. Ook zij hebben met heel veel trots hun presentatie uitgevoerd, zij gaven wel aan dat het goed was dat ze niet zolang van tevoren wisten dat de wethouder naar ze zou komen luisteren. “Anders waren we erg zenuwachtig geweest”, aldus één van de deelnemers.

De projectleiding heeft er alles aan gedaan om voor passende vervolgtrajecten te zorgen. Het allerbelangrijkste is dat we er trots op zijn dat het vanuit bewoners zelf komt.