Ellewoutsdijkers in actie

Ellewoutsdijkers overhandigen inrichtingsplan aan Hester Verbeek en Joop Stobbe van de Nieuwe Unie

Op Woensdag 13 oktober hebben de kinderen uit de Ellewoutdijkstraat het nieuwe inrichtingsplan voor hun speelplaats gepresenteerd aan Hester Verbeek en Joop Stobbe van de Nieuwe Unie.
Dit plan hadden zij gemaakt op 8 september, tijdens een bijeenkomst in het ouderlokaal van de Beatrixschool . Zij hebben toen allemaal individueel een denkbeeldige portemonnee gekregen met daarin Euro 10,-. Met dit bedrag konden zij boodschappen gaan doen .
In de ‘winkel’ lagen diverse leuke speelelementen die in prijs van 1 tot 8 euro varieerden.
Nadat iedereen zijn of haar keuze gemaakt had is er gediscussieerd om zo tot een gezamenlijke keuze te komen. Uiteindelijk is er gekozen om zoveel mogelijk speelelementen te kiezen met een zo laag mogelijke prijs.
Deze bijeenkomst hebben we ook gesproken hoe die elementen nu geplaatst moeten worden.
Bij regen staat het speelveldje vaak onder water en het verhelpen daarvan kost veel geld.
Het idee om het de grote klimrekken in het midden te zetten op een bergje/eilandje en de andere evenwicht elementen er naar toe leidend zag iedereen wel zitten.
Het leuke van dit idee is, dat als het geregend heeft en er water op de speelplaats komt te staan je er nog steeds kan spelen, het wordt er zelfs spannender door. De meeste kinderen dachten dat hun ouders dat ook wel een goed idee zouden vinden, hoewel ze natuurlijk niet elke dag met een nat pak moeten thuis komen.
Tijdens de presentatie werden de kinderen zeer vriendelijk door Joop en Hester met limonade ontvangen.
Nadat iedereen een naambordje had gemaakt heeft Rishandra de tekening met de gekozen speelelementen aan Hester en Joop overhandigd. Het was jammer dat met name de oudere Marokkaanse meisjes deze middag niet aanwezig konden zijn, want zij hadden graag een uitgebreide toelichting gegeven op dit mooie plan. De wat jongere kinderen die deze middag aanwezig waren veerde vooral op toen Joop de kinderen trakteerde op een zakje snoep.
Toch vonden de kinderen het allemaal reuze indrukwekkend vertelde ze aan de begeleidende Tosmedewerkers Fatiha en Ana, toen ze weer terug waren op hun pleintje en met Tos nog even lekker aan het spelen waren.
Joop en Hester hebben beloofd dat de speelelementen geplaatst worden zodra de fabriek deze kan leveren en deze toezegging verdiende een groot applaus van alle kinderen.
Opbouwwerker Frank en Tosbaas Marcel, die deze kinderparticipatie begeleiden, hebben beloofd mee te helpen een feestje te organiseren als het plein klaar is, en daarbij de ouders en buurtbewoners te betrekken.