Werkgroep fysiek en sociaal dagelijks beheer wil werkzijze verbeteren

Donderdag kwamen eerst de bewonersvertegenwoordigers bij elkaar.

Voordat ze samen met vertegenwoordigers van de politie, de Roteb, Gemeentewerken, de Nieuwe Unie en Vestia, zoals op de foto te zien op pad gingen in de Herkingenbuurt. In die buurt worden binnenkort de eerste van 117 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dus vond Kees Trommel, de buurtagent, dat er in de directe omgeving vooral ook het één en ander rechtgezet moet worden. Op die manier kunnen de nieuwe bewoners ook ontvangen worden in een nette buurt. De secundaire weg van de Slinge werd bekeken. De achterkant van de Zuiderparkflat, de omgeving van de locatie van de Thuiszorg, de Stellendamstraat, de Melissantstraat, de Dirkslandstraat, de Sommelsdijkstraat en de Kerkwervesingel, allemaal kwamen ze aan de beurt. De kwaliteit van het werk van het werk van diensten en gemeente werden beoordeeld. Bovendien werden aantekeningen gemaakt over zaken die aangepakt moeten worden. Chrystabelle Beaton van de deelgemeente heeft weer een hele lijst met opmerkingen van de bewoners.

Zoals gezegd werd vooraf de werkwijze van de werkgroep eens onder de loupe genomen. De vertegenwoordiging van bewoners kan beter. De presentie van de diensten en instanties moet gegarandeerd zijn. En er moet duidelijk worden in welk verband we met elkaar zitten te praten. “We weten niet wie de kapitein is”, aldus Jan Vossaert van de Ossenissebuurt. Chrystabelle Beaton, assistent wijkcoördinator en Rieks Westrik, opbouwwerker, zullen met voorstellen komen om het allemaal beter te laten verlopen. Wat wel duidelijk werd in het gesprek en ook tijdens de schouw is, dat er in Pendrecht zeer betrokken bewoners wonen, die iets willen maken van hun buurt en ook van ambtenaren en medewerkers van diensten en instanties vragen zich optimaal in te zetten.

Heeft u ook belangstelling gekregen voor de werkgroep sociaal en fysiek dagelijks beheer, neem dan contact op met Chrystabelle Beaton bij de deelgemeente Charlois 010 – 410 74 10 of c.beaton@charlois.rotterdam.nl of Rieks Westrik 010 – 480 93 46 of rieks.westrik@stcw.nl