En niet ver van Pendrecht liggen de kerstfoto’s voor het oprapen

Zeg nou zelf!

Die zon is er overigens niet altijd.

Die bomen zijn er wel altijd en dat bruggetje ligt er ook al een paar jaar, maar die sneeuw ……

Ja dat moet je net treffen!

Of zal het er nu heel lang, te lang liggen?