Even tijd voor een medaillewissel bij iftar Turks Huis

Er schoven diverse hoogwaardigheidsbekleders aan bij de iftarmaaltijd in het Turks Huis. Er was dan ook even tijd voor een wisseling van de wacht en het wisselen van de medailles.
Rond de 85 mensen aan tafel. En dan zijn er altijd mooie combinaties te maken.

Er waren mensen van de pers.

In het vorige artikel werd al gesproken over een gesprek tussen de hoca en een bezoekster uit Zuidwijk.

Er waren ook twee portefeuillehouders van de deelgemeente Charlois en twee burgemeesters van Pendrecht. De laatsten doen bij dergelijke gelegenheden altijd even hun ambtsketen om. Een mooie gelegenheid om een aardig plaatje te maken. Harry Kock en Mario Bosch samen staand achter Michel de Baan en Alaattin Erdal.

Nachtburgemeester Harry Kock hing voor de foto even zijn ketting, in de vorm van een zilveren medaille, om de hals van Michel de Baan. De laatste kon de grap wel waarderen en kweet zich prima van zijn taak.

Harry ging na de maaltijd spoorslags naar huis, terwijl De Baan nog een tijdje nableef om met de aanwezigen een praatje te maken. Of het ook tot in de nachtelijke uurtjes doorging?

Wie zal het zeggen.