Fijn op het Plein

Al heel lang wordt er aan Opzoomeren gedaan in de Halsterenstraat. Sjannie de Mooij nam meestal het initiatief en werd door buren bijgestaan. Sjannie kent alle kinderen uit de straat en op hun beurt kennen de kinderen haar. Maar de Opzoomeraars van het eerste uur verhuisden en de nieuwe buren steken Sjannie niet allemaal automatisch een handje toe.
Marcel de Jong van TOS ontwierp een plan. Fijn op het Plein, noemde hij het. Op woensdag 17 maart werden de bewoners warm gemaakt voor het plan. Met bakjes van de BOP en viooltjes en aarde van het tuincentrum werden bewoners en kinderen aan het werk gezet en gewezen op het vervolg van de Fijn op het Plein-show. Die show vond plaats op 1 april. Er kwam een grote tent op het pleintje. Iedereen werd uitgenodigd en Marcel trok samen met een collega TOS-baas, Lucia van den Berg, het showpak aan. Lucia en Marcel zijn geboren Hagenezen en de Haagse ei’s waren dan ook niet van de lucht.
Samen met de aanwezigen werden de regels voor een fijn plein opgenoemd en opgeschreven. Aan het eind van de show waren er niet alleen regels, maar was er ook een echt pleinteam met daarin de tiener van het plein, de TOS-sers van het plein, de moeder van het plein, het kind van het plein en de buurvrouw van het plein. De regels werden geoefend in een uitje naar de Efteling. De straat ging met een bus naar dit pretpark en wisselde onderweg allerlei kennis over elkaar uit.
Er volgden ook vergaderingen op plein. En binnenkort worden de spelregels op een bord in de straat opgehangen. Dat betekent natuurlijk allemaal nog niet dat het rustig is op het plein. Maar er wordt nu wel met elkaar gesproken en iedereen groet elkaar. Dat was immers één van de eerste dingen die als belangrijk uit de show kwam. Groeten, daar begint het immers mee.
Op 30 april was er een kleine aubade bij de oudste bewoonster van het plein. Mevrouw Ter Horst werd op konninginnedag 84 jaar en dat liet de straat niet ongemerkt voorbijgaan. Er is inmiddels een nieuwsbrief voor de straat en er zijn ook allerlei plannen om het voor iedereen echt fijn te maken op het plein.