Gebiedsafspraken getekend!

In de gebiedsafspraken staan grote bedragen vermeld. Dus Bogaard, links, Pastors, midden en Schrijer, rechts, moesten goed weten waar ze aan begonnen. Daar is heel wat voorwerk voor verricht. Henk Kamphuis net zichtbaar achter de handtrekeningenzetters bracht de boeken mee en legde ze met d pagina voor de handtekeningen op de leestafel in de Middelburgt.
Voor die gebiedsafspraken gaat de Nieuwe Unie flink verbouwen in Pendrecht en gaat de deelgemeente samen met allerlei andere instanties over tot het doen van hele reeks aan sociale investeringen in Pendrecht. Duco de Bruijn van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting is aan de deelgemeente Charlois toegevoegd om deze afspraken om te zetten in een uitvoeringsprogramma. Dat programma kreeg de titel: “Pendrecht Zet Door” mee. Daarmee is Pendrecht de eerste wijk met een uitvoeringsprogramma van de college plannen onder de noemer Rotterdam Zet Door. Wethouder Marco Pastors was dan ook met een hele reeks ambtenaren van de bestuursdienst naar de wijk gekomen om de gebiedsafspraken te ondertekenen. Miss Pendrecht Simone van Arendonk, prinsesje Lushetika, Wing Yen Man, Chi Hin Man en Elsa Da Costa, kinderen uit de wijk overhandigden op hun beurt Marco Pastors, Jaap Bogaard, Dominic Schrijer, maar ook dag- en nachtburgemeester Mario Bosch en Roger Huys en de accountmanager Jacques Dobbelaere van het ministerie van VROM het uitvoeringsprogramma en de dvd van het feest van 19 december 2003.
Duco de Bruijn deed het programma kort uit de doeken en gaf het woord aan Bien Hofman van Vitaal Pendrecht, die alle ontvangers van de cadeaus een prikkelnde vraag voorlegde. Bijna alle bestuurders hadden niet dierct hun antwoord klaar en begonnen met: “U overvalt me met die vraag”. Maar redden zich uiteindelijk toch allemaal kranig.

Henk Kamphuis had de gebiedsafspraken gevat in dikke multomappen bij zich en nam die na afloop ook weer mee. Het waren er drie in totaal met allemaal de drie handtekeningen van de heren Pastors, Bogaard en Schrijer. Bij elkaar veel euro’s waard en ook van groot belang voor het uitvoeringsprogramma “Pendrecht Zet Door”.

Het hele gezelschap genoot van de opzet van het ondertekingsprogramma. Marco Pastors voorop, geweldig vond ie het. Nou eens een keer een wijkgebouw midden in de wijk met een leestafel en een zaal vol met betrokken bewoners in plaats van een stoffiug podium op een symposium met allemaal hoogwaardigheidsbekleders.
In de nazit was er ook nog een optreden van Sootjevisch. Een “viswijvenkoor” dat ook zeer genoot van de belangstelling en helemaal onderuit ging toen ze naar de keuken gingen en zich tegoed deden aan de exotische maaltijd van de Vrouwenstudio Pendrecht van Baby Jamanika en haar vriendinnen. “Heerlijk”, riepen ze uit. Ze aten zo uitbundig dat verschillende vijwilligers zich later op de avond thuis moesten voorzien van eigen catering. Ja, er gaat weleens wat mis, maar dat het eten goed was, is daarmee wel bewezen.