Geen geld voor aanpak Rotterdam-Zuid

Er is geen geld voor de aanpak van 35.000 woningen in Rotterdam-Zuid, doordat woningcorporatie Vestia in de problemen zit en andere corporaties en investeerders de handen op de knip houden. Dat schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag. De aanpak is daarom uitgesteld.

De foto staat bij het artikel op de website van het Rotterdamse blad. Verder schrijft het AD:

De stedelijke vernieuwing was tot dusver het belangrijkste onderdeel van de kwaliteitssprong in Rotterdam-Zuid. Voor de aanpak van 35.000 woningen (renovatie, sloop en nieuwbouw) is vooralsnog echter geen geld te vinden. De belangrijkste partner Vestia zit als gevolg van speculatieverliezen op zwart zaad. Ook andere corporaties en andere potentiële investeerders houden de hand op de knip.

De komende jaren richt het nationaal programma zich daarom noodgedwongen vooral op het bestrijden van werkloosheid en het verbeteren van het onderwijsniveau.

De meeste aandacht gaat uit naar de zeven oude stadswijken langs de rivier, een gebied met 75.000 inwoners en 18.000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In de Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Feijenoord, Oud-Charlois, Carnisse en de Tarwewijk is volgens de opstellers een revolutionaire aanpak nodig om de schoolprestaties te verbeteren. In deze wijken stromen de meeste leerlingen nu door naar de lagere niveaus van het vmbo. Landelijk gaat de gemiddelde scholier naar de havo.

Inspiratiebron vormt het succes van de Harlem Children’s Zone in New York. In deze achterstandswijk boeken Amerikaanse kinderen opmerkelijke vorderingen na het opschroeven van de eisen aan docenten en het introduceren van lange leerweken.