Geïnteresseerd publiek in de Open Hofkerk

Het publiek in de Open Hofkerk luisterde ademloos naar de stukken die jubilaris Jan van Dijk zelf uitgekozen had voor zijn 50-jarig of misschien beter 52-jari jublieumconcert en volgde de tekst in het programmaboek op de voet. Ook na het concert werd het inetreieur van de kerk gekeosterd.
Het publiek genoot zienderogen van de muziek waarop Jan van Dijk hen trakteerde tijdens zijn jubileum concert op 18 september 2011.

Na het concert werd het orgeltje voorin de kerk aan een nader onderzoek onderworpen.

In de recreatieruimte namen veel bezoekers de gelegenheid te baat om Jan te feliciteren en hem van allerlei cadeaus te voorzien.